European Media Partner

Richting een veilige en duurzame offshore-sector

Duurzaamheid en veiligheid zijn twee sleutelonderwerpen binnen de offshore-industrie. Via respectievelijk transparantie en samenwerking kan op beide terreinen grote winst worden behaald. Dus wat is de stand van zaken op deze gebieden binnen de offshore-sector?

Met de toenemende globalisering van het bedrijfsleven is kostenbesparing niet meer de enige prioriteit van inkoop in de maritieme sector. Juist het genereren van duurzame winstgevendheid, op economisch, sociaal en ecologisch gebied is nu van belang. Om deze reden hebben verschillende Nederlandse top offshore-bedrijven, waaronder Peterson, Heerema Marine Contractors, 8020 Procurement en Royal IHC, samen de BlueScan Standard ontwikkeld. Via dit wereldwijde platform kunnen bedrijven uit de sector Maritiem & Offshore toeleveranciers uitnodigen om hun veiligheids- en duurzaamheidsprestaties bekend te maken, met een volledig transparante supply chain tot gevolg. Bluescan Standard is geïntegreerd en onafhankelijk geborgd in het internationaal en overkoepelende Global Sustainable Enterprise System (GSES).


Logistiek dienstverlener Peterson is een van de Nederlandse offshore-bedrijven die is begonnen met het uitvragen van de toeleveranciers op duurzaamheids- en veiligheidsprestaties via het GSES-platform van het Nationaal Duurzaamheid Instituut. Het is namelijk de missie van het familiebedrijf om, in samenwerking met haar partners, CO2 en carbon emissies te reduceren om zo de wereld iets mooier te maken. Inzicht in de supply chain is daarbij van belang. Peterson probeert ook over het milieu te waken door zoveel mogelijk energie, water en grondstoffen te besparen. Dit doen ze bijvoorbeeld door klanten gezamenlijk gebruik te laten maken van helikopters (Shared Heli Services) en bevoorradingschepen (Shared Vessels).


Maritieme veiligheid is een ander belangrijk onderwerp binnen de sector. Dit bleek maar weer eens tijdens het civiel-militaire evenement, georganiseerd door de Nederlandse ambassade en het Civiel Militaire Interactie Commando (CMI) van defensie in Dakar. Bij de exploitatie van grondstoffen, zoals bij boorplatforms, komen namelijk verschillende risico’s kijken. Een boorplatform kan bijvoorbeeld een doelwit worden voor terroristen en piraten. Ook kan de internationale scheepvaart langs de westkust van Afrika worden bedreigd. Terwijl veiligheid en stabiliteit in de regio juist van groot belang zijn om de kansen op maritiem gebied optimaal te benutten.Tijdens het civiel-militaire evenement spraken ruim zestig Senegalese en Nederlandse deelnemers over uiteenlopende onderwerpen als terrorismebestrijding, de beveiliging van olie- en gasplatforms, de milieu- en sociale aspecten van exploitatieactiviteiten op zee, het bestrijden van illegale visserij en het tegengaan van mensen, wapen- en drugssmokkel. Het kernwoord van de dag was 'samenwerken', omdat offshore veiligheid alleen gewaarborgd kan worden als verschillende agentschappen hierin de krachten bundelen. Het doel van het event was om Senegal te laten profiteren van de Nederlandse kennis en kunde op dit gebied. En dat lijkt gelukt: de Senegalese maritieme autoriteiten hebben namelijk aangekondigd verschillende agentschappen samen te willen brengen in één overkoepelend overleg. Nederland is uitgenodigd om deel te nemen en heeft de intentie uitgesproken om de bilaterale samenwerking structureler vorm te gaan geven. Zo zijn er weer enkele stappen in de goede richting gezet om de veiligheid offshore te verbeteren.

Delen

Journalist

Mandy Kraakman

Related articles