European Media Partner

Richting een klimaatneutrale scheepvaart met nieuwe Green Deal

De scheepvaart timmert hard aan de weg om een stuk duurzamer te worden. De ambitieuze doelstellingen in de nieuwe Green Deal voor de zee- en binnenvaart moeten helpen de uitstoot van schadelijke stoffen te verminderen. 

Op dit moment wordt negentig procent van de internationale handel per zeeschip vervoerd. Het containervervoer is dan ook verantwoordelijk voor zo’n drie tot vier procent van de mondiale CO2-emissies. Ook voor de binnenvaart is het zaak om de emissie-uitstoot flink te verlagen om te kunnen concurreren met het wegvervoer. Om dit te bereiken en de uitstoot van schadelijke stoffen en de CO2-uitstoot door de scheepvaart aanzienlijk te verminderen, heeft de Rijksoverheid samen met de provincies, havens, maritieme brancheorganisaties, verladers, vervoerders, banken en kennisinstellingen ambitieuze afspraken gemaakt en doelen gesteld in de zogeheten “Green Deal”. 


Mondiaal zijn er afspraken gemaakt over het feit dat de zeevaart in 2050 vijftig procent minder moet uitstoten ten opzichte van 2008. Nederland zou Nederland niet zijn als hier niet nog een schepje bovenop werd gedaan. Nederlandse zeevaart partijen streven namelijk naar zeventig procent minder uitstoot in 2050. In 2024 moet de gemiddelde CO2-uitstoot per vervoersprestatie verminderd zijn met tenminste twintig procent ten opzichte van 2008. Ook de uitstoot naar de lucht van andere stoffen, zoals SOx, NOx en PM moet verder worden teruggedrongen in lijn met de internationale afspraken daarover. En tijdens de looptijd van deze Green Deal moet de zeevaart vijf nieuwe businesscases voor walstroom ontwikkelen. En wat betreft de binnenvaart: die moet per 2050 volledig klimaatneutraal zijn.


Nederlanders zijn voorlopers op het gebied van duurzaamheid, ook in de binnenvaart. Zo was Rotterdam in 2013 de eerste havenstad ter wereld die duurzaamheid beloonde door korting te geven op het havengeld voor LNG-schepen. Het vloeibare aardgas LNG is een goed alternatief voor diesel en stookolie en het gebruik ervan wordt ook via de Green Deal toegejuicht. Een ambitie uit het akkoord is namelijk om een label te verzorgen voor binnenvaartschepen die duurzaam reizen mogelijk maken. Met dit label krijgen schepen korting op de havengelden en kunnen ze het label gebruiken voor de financiering van hun schip. Voor de verduurzaming van de binnenvaart is in totaal vijftien miljoen euro beschikbaar gesteld door minister Van Nieuwenhuizen, dit geld zal onder andere gebruikt worden voor de aanschaf van milieuvriendelijkere motoren.


En dat geld is hard nodig om de keiharde afspraken uit de Green Deal waar te maken. Zo moet in 2030 de CO2-emissie van de Nederlandse binnenvaartvloot gereduceerd zijn met veertig tot vijftig procent ten opzichte van 2015. Ook moeten tenminste 150 binnenvaartschepen worden voorzien van een zero-emissie aandrijflijn en moet er minimaal één emissieloos zeeschip in de vaart gebracht zijn. In 2035 moet de uitstoot van milieuverontreinigende stoffen door de binnenvaart met 35 tot 50 procent gedaald zijn ten opzichte van 2015. Deze afspraken zijn de eerste stappen op weg naar een klimaatneutrale binnenvaart.


De reacties vanuit de sector op het nieuwe akkoord zijn lovend. Zo ziet Annet Koster, directeur van de KNVR, de Green Deal als een mogelijkheid voor Nederlandse reders om samen met de maritieme sector een ‘groene’ boterham te verdienen. De voorzitter van Stichting Nederland Maritiem Land, Rob Verkerk, is ook blij met het maritieme akkoord en de ambitie en commitment van alle betrokken partijen die het weerspiegelt. Wie weet luidt deze Green Deal dan echt het klimaatneutrale tijdperk voor de zeevaart in. 

Delen

Journalist

Lennart Andreas

Related articles