European Media Partner

Regionaal georganiseerde COVID-19 thuismonitoring ondersteunt huisartsen in Drenthe

COVID-19 patiënten die zodanig veel klachten krijgen dat ze hun huisarts bellen, worden na huisbezoek meestal snel naar het ziekenhuis doorverwezen. In het ziekenhuis is aan het bed bewakingsapparatuur aanwezig en wordt verslechtering snel door de verpleging opgemerkt. Dit belast de ziekenhuizen in tijden van grote drukte enorm, zeker bij lokale uitbraken. 

Ten tijde van schrijven zijn er meerdere ziekenhuizen die niet meer voldoende opnamecapaciteit hebben en noodgedwongen COVID-19 patiënten moeten uitplaatsen naar andere ziekenhuizen. Dit is het voorportaal van de gevreesde “Code Zwart” scenario’s, waarbij ambulances in de rij voor het ziekenhuis moeten wachten tot er een plaats vrij komt.


“In Drenthe is men recent gestart met een uniek project, waarin huisartsen de genoemde doelgroep COVID-19 patiënten actief thuis monitoren”, vertelt Oscar van Dijk, oprichter en CEO van Medicine Men. “Nu wordt maar een deel van de patiënten doorgestuurd naar het ziekenhuis, omdat de meeste patiënten al tijdens de monitoringperiode thuis opknappen. Om te garanderen dat het monitoren thuis net zo veilig is als in het ziekenhuis is een combinatie gemaakt tussen vier partijen: de huisarts, een zorgcentrale, een leverancier van het zorg-op-afstand platform en alle spoedposten in Drenthe. Er is overleg met de vier ziekenhuizen in de provincie om de longartsen ook aan te sluiten. De coördinatie gebeurt vanuit de Huisartsenzorggroep Drenthe. Een grote zorgverzekeraar ondersteunt het project financieel en een onderzoeksgroep afkomstig van het UMC Groningen doet onderzoek naar het effect van deze monitoring. Bovendien onderzoekt men of het veilig en effectief is om bij thuisbehandeling het middel Dexamethason in te zetten. Dit wordt al met veel succes ingezet bij de behandeling in het ziekenhuis en kan bij vroegtijdige inzet zeer waarschijnlijk complicaties verminderen en de revalidatieperiode verkorten.”


Uniek in het project is de wijze waarop in het EMMA systeem de monitoring wordt uitgevoerd, gaat Van Dijk verder. “De huisarts geeft de patiënt een COVID-19 pakket met daarin onder andere een zuurstofsaturatiemeter. Met toestemming van de patiënt worden alle zorgverleners, tot aan de triagisten van de spoedpost toe, aan het online monitoringscherm verbonden. De zorgcentrale bewaakt deze dag en nacht. Na telefonische triage wordt eventueel contact met de huisarts opgenomen, of na werktijden met de spoedpost. Het systeem is geheel onafhankelijk van de locatie van patiënt of huisarts opgezet en kan binnen een paar dagen, bijvoorbeeld bij een grote lokale uitbraak, overal in Nederland opgezet worden.” 

Delen

Journalist

Féline van der Linde

Related articles