European Media Partner

‘Recruitment is zorgen voor een duurzame match’

De ‘nieuwe’ arbeidsmarkt kan niet zonder de bemiddeling van recruitmentbureaus. Jaarlijks nemen ongeveer een miljoen mensen deel aan de arbeidsmarkt, zowel vast als tijdelijk, dankzij de inspanningen van de vele uitzend- en bemiddelingsbureaus. Op dit moment is vraag en aanbod wat betreft vacatures en kandidaten niet in balans. Des te groter is de noodzaak om echt goed te kijken of iemand aan de juiste baan wordt geholpen. 

“Met de WAB (Wet Arbeidsmarkt in Balans) en de Wet Flex & Zekerheid is ervoor gezorgd dat zowel de flexibiliteit als de rechtszekerheid van de werknemers beter gewaarborgd is”, vertelt Michael Nijdam, CFO ARTO recruitment. “Uit de politiek en ook vanuit de bonden komen nog steeds geluiden van oneerlijke situaties waarbij onderbetaling en onderverzekering schering en inslag zouden zijn. Maar dat is niet het geval. De zogenoemde inlenersbeloning, de verplichte ziekteverzekering en pensioenregelingen zorgen voor een eerlijke rechtspositie voor de werknemers die via een uitzendbureau worden geplaatst bij een opdrachtgever.” De Algemene Bond voor Uitzendondernemingen (ABU) wil in de toekomst nog meer inzetten op de kwaliteit en betrouwbaarheid van het ABU keurmerk. De aangesloten ondernemingen zijn volledig gecertificeerd en worden periodiek gescreend op naleving van normen en regels.


De (demissionaire) regering en Tweede Kamer willen de noodzakelijke hervormingen op de arbeidsmarkt invulling geven door onder andere te zorgen voor meer vaste en minder flexibele contracten. “Echter, wat men nog wel eens vergeet is het feit dat bedrijven juist gebaat zijn bij flexibiliteit. Om mee te kunnen gaan met de nieuwe marktomstandigheden moet een organisatie juist wendbaar zijn. Op- en neerschalen van personeelsniveaus houden bedrijven gezond. Op de langere termijn zorgt dit juist voor behoud van werkgelegenheid”.


Binnen de arbeidsbemiddeling staat de mens centraal. Met de vergaande digitalisering van personele processen van werving is het plaatsen van de juiste mensen op de juiste plek topsport geworden. Nijdam: “Het vereist discipline, doorzettingsvermogen en empathische skills om de juiste match te vinden waarbij duurzaamheid en menselijk geluk centraal staan. Gelukkige medewerkers zijn productiever, creatiever, innovatiever en minder vaak ziek. Uitzend- en bemiddelingsbureaus zijn hierin de bruggenbouwers, of eigenlijk de  poortwachters om de mensen naar de juiste baan te begeleiden om zo een nieuw perspectief te bieden. De instroom van nieuwe medewerkers leidt door het specifieke maatwerk wat wordt geleverd door uitzend- en bemiddelingsbureaus tot een enorme doorstroom van flex naar vast binnen de reguliere werkgevers die er anders niet geweest zou zijn. Dit voldoet dus aan de wensen van de nieuwe arbeidsmarkt”.


Het plaatsen van de juiste mensen op de juiste plaats zorgt voor minder personeelsverloop, lagere ziektecijfers en verminderde personele en administratieve lasten. De toevoegde waarde van het uitzendwezen is al door meerdere onderzoeken wetenschappelijk aangetoond. Een actieve bemiddeling leidt tot mensen die aan het arbeidsproces worden gebonden en worden onttrokken aan een uitkeringssituatie. Op jaarbasis wordt zo een 200 miljoen aan WW uitkeringen bespaard.


Een mismatch kost heel veel geld, besluit Nijdam. “Iemand die ergens start wordt ingewerkt wat geld kost en als diegene al snel stopt moet het hele wervingsproces weer worden opgestart. Maar wordt er eerst goed gekeken naar het DNA van het bedrijf en de positie die vrij is of komt en naar de achtergrond van een potentiele kandidaat dan kan er echt een goede match gemaakt worden. Niet alleen draagt een goede match bij aan het werkgeluk, productiviteit en creativiteit van de werknemer, maar zorgt het er ook voor dat er geen onnodige kosten gemaakt hoeven te worden voor zowel bedrijf als overheid. Zorg dragen voor een menselijke maat in de steeds verdergaande digitalisering op het gebied van werven van personeel is niet eenvoudig, maar niets is mooier dan iemand gelukkig en tot zijn recht zien komen op de juiste plaats.”


Delen

Journalist

Féline van der Linde

Related articles