European Media Partner

‘Raak niet in paniek, maar maak een liquiditeitsbegroting’

De economie komt weer op gang. In veel branches is er een totaal andere realiteit dan voor het uitbreken van de coronapandemie. De steunmaatregelen van de overheid naderen hun einde. Het is nu van belang dat de ondernemer gaat inventariseren hoe hij of zij ervoor staat. Vanuit die inventarisatie kunnen vervolgstappen gezet worden voor een stabiele (financiële) toekomst van de onderneming zonder steun. 


“In de markt zie ik nu veel ondernemers incident gestuurd handelen”, vertelt Maarten Jeroen den Boer, adviseur bij de MB Adviesgroep. “Bijvoorbeeld rondom het aangekondigd stoppen van de coranasteunmaatregelen per 1 oktober. Vergeten wordt om eerst de jaarrekening op orde te hebben en actuele waarden van de bedrijfsactiva te bepalen. Men focust zich alleen maar op eventuele terugbetalingsverplichting en niet op de eigen kracht, oftewel de eigen verdiencapaciteit. Ondernemers die dat al wel gedaan hebben komen er soms achter dat ze er toch veel beter voor staan dan gedacht. Dit komt puur door hun eigen flexibiliteit en aanpassing in het bedrijfsmodel.”


Het draait maar om één ding en dat is het op de lange termijn kunnen voldoen van de verplichtingen, de ondernemer moet zicht hebben op zijn liquiditeiten. Hieruit blijkt waar je staat en op basis daarvan kun je een plan van aanpak maken, gaat Den Boer verder. “Heb je een tekort aan liquiditeiten en geen inzicht in je toekomstig verdienmodel dan ga je nooit een oplossing hiervoor vinden. Het toekomstig bedrijfsmodel, eventuele noodzakelijke investeringen en overeengekomen verplichtingen moeten in beeld gebracht worden. Door dat samen te brengen in een liquiditeitsbegroting kun je in één oogopslag zien waar je staat en kan er eventueel een herstelplan gemaakt worden waarmee je planmatig met financiers en andere stakeholders in gesprek kunt gaan. Belangrijk is dat de ondernemer zich niet enkel op de coronaproblematiek richt maar ook op andere uitdagingen zoals bijvoorbeeld tekort aan mensen en materialen. Tevens zal ingespeeld moeten worden op verduurzaming wat in deze tijd terecht ook een steeds belangrijker thema is en impact heeft op alle bedrijfsprocessen. Door op deze manier te ondernemen heeft het Nederlandse MKB mooie en goede kansen voor zich liggen.”


Delen

Journalist

Féline van der Linde

Related articles