European Media Partner

Psychologie on demand

Dat stress op het werk beroepsziekte nummer één is, is voor de meesten geen nieuws. Met de komst van de coronacrisis wordt de dreiging van deze beroepsziekte nog groter. 

Ons stressniveau is hoger dan normaal, omdat we als gewoontedieren onze routine kwijt zijn. We piekeren meer en er wordt gerouwd; rouw vanwege mensen die overlijden, maar ook door verlies van werk en sociale contacten. De cijfers liegen er niet om. Recent onderzoek van het Nationaal Centrum Preventie Stress en Burn-Out toont aan dat er in Nederland vier miljoen verborgen burn-outs zijn. Dit gaat om mensen die binnen een half jaar dreigen uit te vallen als er geen actie wordt ondernomen. 

 

Jarno Meijer, organisatiepsycholoog, ex-topsporter en
CEO van eHealth leverancier Therapieland


De grote vraag is hoe we die actie kunnen ondernemen, met lange wachtlijsten in de zorg, mensen die de signalen van een burn-out niet herkennen en de uitdagingen van de coronacrisis waar we middenin zitten. Digitalisering kan de oplossing naar verbetering zijn. In de zorg wordt de digitaliseringstrend al langere tijd omarmd. Behandelingen worden ondersteund door inzet van eHealth waardoor trajecten efficiënter en effectiever worden. Dit lijkt nu ook te worden opgemerkt binnen de bedrijfsgezondheidszorg. Jarno Meijer, organisatiepsycholoog, ex-topsporter en CEO van eHealth leverancier Therapieland, beaamt dit: “Wij ontwikkelen sinds 2012 eHealth toepassingen voor de huisartsenzorg, GGZ en ziekenhuiszorg, waar we inmiddels marktleider zijn. Op ons online platform bieden we aan honderdduizenden mensen trainingen waar zij zelfstandig, of onder begeleiding van een psycholoog of coach, mee aan de slag gaan. Een aantal jaren geleden kregen we steeds meer de vraag vanuit bedrijven of ons platform ook door hen ingezet kon worden om werknemers met mentale klachten te ondersteunen.”


“Met een speciaal label voor het bedrijfsleven willen we mensen faciliteren in het opbouwen van een mentaal sterk bestaan door het leveren van inspirerende en innovatieve psychologie on demand,” licht Meijer toe. “We willen dat mensen de handvatten krijgen om zelf te werken aan mentale veerkracht en gezondheid.” Het platform is nadrukkelijk gericht op preventie: in een vroegtijdig stadium wordt er bewustwording gecreëerd door het aanbieden van online trainingen met thema’s als omgaan met stress en planning en structuur. Naast het volgen van deze trainingen kan desgewenst coaching worden ingezet. Meijer: “Op deze manier versterken we het mentale kapitaal van de werknemer - ook wel amplitie genoemd - waardoor werknemers veerkrachtiger worden en beter om kunnen gaan met stressoren.” Een voorbeeld van een organisatie die Gezondeboel inzet, is Buurtzorg. HR-coach Françoise Wijnbergen van Buurtzorg: “De preventieve interventies, waarbij de eigen regie en verantwoordelijkheid van de medewerker centraal staat, leiden tot betere gezondheid, welzijn en plezier in het werk.” 


Door de coronacrisis is duidelijk geworden dat digitale interventies een essentieel onderdeel van de zorg zijn geworden. Maar niet alleen in de zorg, ook in sectoren daarbuiten blijven de impact en de waarde van e-mental health niet onopgemerkt. Er is steeds meer aandacht voor het mentale welzijn van werknemers, wat ook te maken heeft met het gegeven dat goed werkgeverschap steeds hoger op de agenda van het management van bedrijven staat. “Juist nu we door corona massaal thuiswerken en werkgevers minder zicht hebben op het welzijn van medewerkers, biedt eHealth een handige manier om voor je werknemers te blijven zorgen,” vertelt Meijer. 


“Als we naar het grotere plaatje kijken, dan is het bovendien duurzamer om in te zetten op preventie”, gaat Meijer verder. “Naast goed werkgeverschap speelt het financiële plaatje namelijk ook een rol. Mentale verzuimkosten stijgen ieder jaar: in 2018 was dit maar liefst 2,8 miljard euro, zo blijkt uit onderzoek van TNO. Bijna de helft van de werknemers geeft aan dat er op het werk (aanvullende) maatregelen nodig zijn tegen werkstress. 35% van het werkgerelateerde verzuim had volgens werknemers met werkdruk of werkstress te maken. Hier is dus veel winst te behalen.”


“Zorg dat je in een vroegtijdig stadium bewustwording creëert en het mentale kapitaal van jouw werknemers versterkt, waardoor zij beter kunnen omgaan met stressvolle situaties,” is de boodschap die Meijer aan werkgevers zou willen meegeven. “Vier miljoen verborgen burn-outs vraagt om actie. Juist nu. Met de uitdagingen die de corona-crisis met zich meebrengt, moeten we extra oog hebben voor elkaars welbevinden. Psychologie on demand speelt hierin een belangrijke rol.”

Delen

Journalist

Féline van der Linde

Related articles