European Media Partner

Propaangas levert milieuvoordeel op

Vakantiewoningen-exploitant Droomparken is groot voorstander van CO2-gecompenseerd propaangas.

‘Al voordat de aardgasdiscussie op gang kwam, hadden wij gekozen voor het alternatieve propaangas’

Wie behoefte heeft aan ontstressen, moet toch eens zijn licht opsteken bij Droomparken. De locaties zijn namelijk te vinden op de mooiste plekjes in Nederland. Het gros van de veertien parken met vakantiewoningen en –bungalows ligt op de Veluwe, terwijl er tevens parken zijn in Zeeland, Limburg en Noord-Holland. De regio’s zijn misschien verschillend, maar wat de parken bindt, is de natuurlijk omgeving waarin de parken zijn gevestigd. De term natuurlijk duidt in deze context niet zelden op bosrijk of ruimtelijk  buitengebied.


“Onze ruim drieduizend recreatiewoningen zijn gevestigd in prachtige buitengebieden. Dat staat buiten kijf, terwijl die locaties veelal de uitdaging kennen dat er geen aansluiting bestaat op de openbare nutsvoorzieningen. Dat betekent ook voor de gasvoorziening dat we ons moeten wenden tot alternatieven”, aldus Andries Bruil, directeur van Droomparken, waarbij hij tevens aangeeft dat daartoe al vanaf de bouw van de verschillende parken een oplossing werd gevonden in propaangas. Dankzij deze schone en voordelige energiebron zijn de bungalows op de parken ook tijdens koude wintermaanden op een aangename temperatuur te krijgen.


Maar er is meer. De Nederlandse overheid heeft immers de ambitie om versneld te stoppen met het winnen van aardgas in Groningen. Daarmee leeft misschien het idee dat we in Nederland op termijn geen gas meer kunnen gebruiken als energiebron. Die vlieger gaat echter niet op. Propaangas is immers geen aardgas uit Groningen. Propaangas wordt in bulktanks en gasflessen  verkocht als brandstof voor koken, stoken en als warmwatervoorziening. “Onze recreatievoorzieningen zijn gevestigd op locaties met een groene en natuurlijk omgeving. Een vorm van milieubeleving past daar op een heel synergetische wijze bij. Een park in een groene omgeving zonder duurzaamheidsambities laat zich niet met elkaar rijmen. Al voordat de aardgasdiscussie op gang kwam, hadden wij gekozen voor het alternatieve propaangas.”


Die duurzaamheidsambitie is zelfs nog verder opgeschaald. Tegenwoordig wordt namelijk gebruik gemaakt van CO2 gecompenseerd propaangas. Dat is propaangas waarbij de CO2-uitstoot van het gasverbruik wordt gecompenseerd door te investeren in duurzame (energie)projecten. Het is op dit moment nog niet mogelijk om op grote schaal biopropaan te leveren. CO2 gecompenseerd propaangas is één van de weinige manieren om toch duurzaam om te gaan met gasverbruik. Die overstap betekent niet dat de installatie moet worden aangepast. Er wordt immers blijvend gebruik gemaakt van dezelfde gassoort. 

Nog even terug naar Andries Bruil, die dus al eerder heeft aangegeven dat zijn organisatie een stevige focus heeft op duurzaamheidsoplossingen. Alle alternatieven om milieuambities te halen, passeren daarbij de revue. Dat geldt bij nieuw te bouwen vakantiewoningen, terwijl dat tevens geldt voor onderkomens die worden gerenoveerd. “We kijken naar een brede waaier aan mogelijkheden, inclusief de mogelijkheden om CO2 gecompenseerd propaangas te combineren met een warmtepomp. Dat is niet altijd even eenvoudig, te meer omdat in vakantiewoningen hoogfrequent gebruik wordt gemaakt van warm water. Wat een oplossing kan zijn, is een ketel met een groot volume warm water, dat bijvoorbeeld gedurende de dag wordt verwarmd middels zonnepanelen, maar dan praat je wel over een volume van pakweg vijfhonderd liter. Dan zul je de bestaande woningen stevig moeten verbouwen.”


Wat dat betreft,
besluit Andries Bruil, is CO2 gecompenseerd propaangas wel degelijk een transitiebrandstof naar de toekomst toe. Hoe het duurzaamheidsvraagstuk zal uitpakken, is op voorhand niet tot achter de komma uit te tekenen, terwijl propaangas nu al duidelijk milieuvoordeel oplevert ten opzichte van traditionele brandstoffen. 

Feit

De duurzame voordelen van groen gas zijn eigenlijk nog nauwelijks bekend bij consumenten en bedrijven, terwijl er tevens verwarring is over de betekenis. Bij CO2 gecompenseerd propaangas wordt de CO2 gecompenseerd. Het gas heeft dus een groen karakter, doordat er wordt geïnvesteerd in duurzame energieprojecten die zorgen voor de vermindering van de hoeveelheid CO2-uitstoot elders op de wereld.

Delen

Journalist

Related articles