European Media Partner

‘Plastic niet per se slecht, maar moet niet in het milieu terechtkomen’

De SUP richtlijn die van kracht is gegaan juli jongstleden vraagt aan de lidstaten van de EU om het gebruik van kunststof drank- en voedselverpakkingen aanzienlijk te verminderen in 2026 ten opzichte van 2022. Hiermee wil de EU en ook de Nederlandse overheid zwerfafval op het land en in water terugdringen en verschuiving stimuleren naar meermalig gebruik van producten om zo verder te bewegen naar een circulaire economie.

“Er moet wat gedaan worden aan het zwerfafval”, vertelt Joost Lip, Sustainability Manager bij een groot verpakkingsbedrijf . “Dat begint bij jezelf door afval in de prullenbak te gooien en goed te scheiden, maar ook de EU heeft een grote rol hierin. Met de SUP- richtlijn, die juli jongstleden is ingetreden, wil de EU single-use plastics verminderen en daarnaast meer plastic inzamelen en recyclen. Zo zijn sommige producten als plastic borden, rietjes en wattenstaafjes verboden en moeten onder andere bekers, die van plastic gemaakt zijn of plastic bevatten, voorzien zijn van een speciale markering.’’

Het doel om het zwerfafval te verminderen is hartstikke goed, gaat Frank van Roomalen verder, managing director van een groot verpakkingsbedrijf. “Maar dat betekent niet dat plastic per se iets heel negatiefs is. Plastic kun je bijvoorbeeld prima uit hernieuwbare bronnen maken. Het is heel licht en draagt bij aan een langere houdbaarheid van voedsel en dranken. Het probleem is de discipline van de mens, die afval in het milieu blijft gooien. Helaas is het zoeken naar alternatieven voor bijvoorbeeld drinkrietjes alles behalve makkelijk.”

Op het moment dat de richtlijnen werden aangekondigd betekende dat voor heel veel bedrijven grote veranderingen. ‘’Dat vraagt ondernemers namelijk om een nieuwe strategie. Door o.a. proactief te informeren, roadmaps te ontwikkelen en inspiratiessessies te organiseren hebben we onze klanten tot op heden kunnen ondersteunen met- en begeleiden bij de integratie van veranderende wetgeving. We zijn ons bewust van de noodzaak om de milieu impact van verpakkingen en disposables te verkleinen. Het verminderen van CO2 uitstoot is hierbij een veelvoorkomend uitgangspunt’’, aldus Van Roosmalen.

De volgende stap is in 2023. Dan volgen er nog meer maatregelen om het gebruik van plastic wegwerpbekers en -voedselverpakkingen te reduceren, zoals de introductie van een uitgebreide producentenverantwoordelijkheid (UPV). Bovendien zal hergebruik de nieuwe norm kunnen worden en krijgen we mogelijk te maken met inzamelingsdoelstellingen voor recyclebare alternatieven.

Wordt plastic goed ingezameld, gerecycled en opnieuw ingezet zodat het zijn functie heeft vervuld dan is plastic een prima product, besluit Lip. ‘’Het allerbelangrijkste waar de keten dus naartoe moet werken is een circulaire economie, het verminderen van CO2 en samen kijken naar echt goede oplossingen die werken. We hebben het over complexe onderwerpen. Vandaag hoor je de oplossing en morgen is de oplossing alweer iets anders. Door samenwerkingen op te zoeken binnen de gehele keten en transparant te zijn is de kans groot om een gewenste uitkomst te realiseren die goed is voor mens en natuur.”

Delen

Journalist

Féline van der Linde

Related articles