European Media Partner

Petrochemische industrie zet in op technologie

De corona pandemie heeft buiten de directe impact op de mens, zijn gezondheid en bewegingsvrijheid ook haar sporen in de industrie nagelaten. Er is een vernieuwd begrip ontstaan, een versneld inzicht over wat kan en niet kan. Van wereldwijd digitaal ondersteunde meetings, waarvoor in het verleden tijd- en kostintensieve verplaatsingen noodzakelijk waren, tot een ongeziene zoektocht om mens en techniek meer dan ooit te koppelen met elkaar en zo de veiligheid van eenieder te waarborgen.

Flexibiliteit is nu meer dan ooit cruciaal, of dit nu gaat om het op- en afschalen van safety professionals, materialen, logistiek en/of technologie.

Het vraagt voor een verder omdenken, een deels nieuwe manier van werken die de industrie in een hogere versnelling zet om bestaande manieren van aanpak continu in vraag te stellen en de stap naar vernieuwing nu ook te nemen.


“De sector is het gewend om tijdsgebonden te werken, maar wordt nu gedwongen zich te herorganiseren zodanig dat de werkzaamheden veilig kunnen gebeuren, er met minder mensen gewerkt wordt en waarbij de installaties toch operatief blijven en het werk dat moet worden uitgevoerd kan plaatsvinden”, vertelt Erik Mrak, die vanuit Total Safety verantwoordelijk is als Business Development Manager van het bedrijf in Europa en het Midden-Oosten.


Total Safety biedt een volledig assortiment industriële veiligheidsdiensten, -producten en -innovaties die deze behoefte beantwoorden. “We zijn ons bewust dat een gezonde balans tussen mens en techniek meer dan ooit cruciaal is, waarbij we door de inzet van technologie het aantal noodzakelijke medewerkers in de field optimaliseren en de efficiëntie verhogen, waarbij niet enkel rekening wordt gehouden met de Corona maatregelen, maar waarbij ook de kans op arbeidsongevallen aanzienlijk wordt verlaagd. Onze innovatie gedreven sector staat hier meer dan ooit voor open.”


Flexibiliteit is nu meer dan ooit cruciaal, of dit nu gaat om het op- en afschalen van safety professionals, materialen, logistiek en/of technologie, vertelt zijn collega Sabine Brandt, Sales Director België & Duitsland. “Dit maakt het mogelijk om snel in te spelen op de behoeften van de klanten, zelfs als er geen gestandaardiseerde oplossingen bestaan voor de problemen waar bedrijven nu tegenaan lopen. Het aspect van total cost of ownership staat meer dan ooit op de voorgrond waarbij enkel gecombineerde oplossingen aangepast aan de behoefte van de klant een antwoord kunnen bieden.”


Een van de technologieën die de laatste tijd veel ingezet wordt op het gebied van veiligheid is het meten van de temperatuur van het personeel met thermografische camera’s. “Men wil er zeker van zijn dat medewerkers niet ziek zijn”, vertelt Gunter Vancraybex, die als General Manager Systems medeverantwoordelijk is voor de technische oplossingen die Total Safety ontwikkelt. “Door deze camera’s bij de ingang te zetten wordt het personeel direct gescreend. Bij koorts moeten ze naar huis en wordt de leidinggevende automatisch ingelicht.”


Het belang van technologie begon trouwens sowieso al eerder door te dringen in de petrochemische industrie. “Het is een personeelsgedreven sector, maar we beginnen daar steeds meer vanaf te stappen”, stelt Brandt. “Er is de afgelopen vijf jaar meer aandacht gekomen voor innovaties die de efficiëntie verhogen. Dat vraagt tijd, omdat je de klanten op een hele andere manier moet leren werken, maar het is wel iets waar de branche zich mee bezighoudt. Door de coronacrisis is dit nu in een stroomversnelling gekomen.”


Data wordt in elke industrie steeds belangrijker. Het zorgt voor cruciale inzichten en kan helpen de strategie te bepalen. Dankzij onze technologische veiligheidsoplossingen beschikken onze klanten over real-time, context specifieke en bruikbare data die hen kan helpen om de veiligheid, efficiëntie en productiviteit te verhogen. Cruciale elementen die men nodig heeft om deze crisis te doorstaan.


Delen

Journalist

Marjon Kruize

Related articles