European Media Partner

Peter Glas: Volg het water

We bevinden ons in een spannende periode nu we langzaam maar zeker de uitweg uit de Corona-crisis gevonden lijken te hebben en de formatie van een nieuw kabinet is begonnen. We gaan een periode van herstel in. Tegelijkertijd staat ons land voor omvangrijke opgaven op het gebied van energie, landbouw, woningbouw, natuur, vitale infrastructuur én klimaatadaptatie.

Grote maatschappelijke opgaven met ingrijpende ruimtelijke gevolgen. We hebben tot 2050 meer dan 100.000 hectare ruimte nodig om al deze plannen de ruimte te geven. En de benodigde investeringen worden becijferd op ruim 900 miljard tot 2050. Laten we het slim doen, en vanuit mijn rol als regeringscommissaris zeg ik dus: volg het water en kijk vooruit. Ver voorbij één kabinetsperiode.

 

Alle genoemde transities hangen samen met de fysieke gesteldheid van water en bodem. En met de zich verdiepende klimaatcrisis. De zeespiegel stijgt sneller dan we eerder dachten, de bodem zakt, rivierafvoeren veranderen en de kans op extreem weer met stortbuien, langdurige droogte en hittegolven neemt toe. Al meer dan 1000 jaar zetten wij Nederlanders het watersysteem naar onze hand. Daar zijn we goed in. Na de watersnood in 1953 hebben we een ramp van dergelijke omvang gelukkig weten te voorkomen. Maar sinds de vorige eeuw zijn we het water ook steeds meer en meer in een keurslijf gaan stoppen. Dat systeem begint te knellen. We lopen tegen grenzen aan. De schade van wateroverlast, bodemdaling en droge zomers neemt toe. Mijn oproep is daarom: maak water weer sturend voor ons ruimtegebruik. We moeten weer leren leven met water. Het water heeft veel te bieden voor onze welvaart: voor de economie, de natuur en leefbaarheid. Maar het water stelt óók eisen. 

 

Zorg daarbij dat alle investeringen in infrastructuur, woningbouw, landbouw en energie klimaatbestendig en waterrobuust zijn. Als we iedere schop die de grond in gaat klimaatbestendig uitvoeren, voorkomen we onomkeerbare schade en een steeds hogere rekening voor de generaties na ons. We moeten ons aanpassen: klimaatadaptief werken.

 

Met het Deltaprogramma werken we met alle betrokken overheden hard aan maatregelen om ons in 2050 en daarna te beschermen tegen overstromingen, zoetwatertekorten en extreem weer. Doen we dat niet, en neemt de mondiale opwarming verder toe, dan loopt de schade tot 2050 mogelijk op tot 170 miljard euro. Het is dus van het grootste belang dat ook een nieuw kabinet het Deltafonds effectief inzet en beschikbaar houdt waarvoor dit bedoeld is: Nederland klaarmaken voor het klimaat van morgen. Het Deltafonds staat echter onder druk en komt richting 2050 miljarden tekort. Voor de komende kabinetsperiode gaat om een tekort van circa 200 miljoen per jaar. Vandaar mijn oproep aan de formerende partijen om de juiste keuzes te maken zodat we er voor zorgen dat we in de steden, langs het water en in het landelijk gebied veilig kunnen blijven leven en werken.


Door Peter Glas, Deltacommissaris

Delen

Journalist

Related articles