European Media Partner

(Persoonlijk) leiderschap; vitaliteit in optima forma

Werken is een wezenlijk onderdeel van een gezonde levensstijl. Toch wordt het enorme belang van de relatie vitaliteit en arbeid nog onvoldoende gezien. Iemand die met plezier naar zijn werk gaat, zal minder snel ziek worden. De werknemer die zich betrokken voelt bij zijn werk, zijn collega’s en zijn werkgever, ervaart minder werkdruk, minder stress en blijft daardoor ook lichamelijk gezonder. 

“De medewerker dient verantwoordelijkheid te tonen voor zijn eigen vitaliteit in en rond zijn werk. En de werkgever dient de vitaliteit van de medewerker te faciliteren, middels goed leiderschap, goede arbeidsomstandigheden en het faciliteren van preventieve interventies. Deze wederzijdse verantwoordelijkheid is samen te vatten als (persoonlijk) leiderschap”, vertelt Rudo Vissers, CEO paraDIGMA-groep. “Het vroegtijdig inzetten van interventies, zowel fysiek als mentaal, waarbij ook een sterk appel gedaan wordt op eigenaarschap van de medewerker, bekort de verzuimduur enorm  of voorkomt zelfs uitval volledig en voorkomt een gang naar de zorg. (Persoonlijk) leiderschap zorgt op die wijze voor duurzame inzetbaarheid.” Nog altijd worden organisaties, mede door achterhaalde wet- en regelgeving, bij verzuim gestuurd vanuit medische factoren, en nauwelijks door leiderschap en cultuur. “Wanneer iemand bijvoorbeeld na een slecht functioneringsgesprek boos wegloopt en zich de volgende dag ziek meldt, wordt een bedrijfsarts ingeschakeld en wordt het feitelijke managementprobleem omgezet in een medisch probleem.” 


En zo zijn er ontzettend veel voorbeelden te geven van wat niet medisch is, maar medisch wordt gemaakt, gaat Vissers verder. “En daarmee creëer je patiënten en druk op de gezondheidszorg. De huidige situatie toont nog nadrukkelijker aan, dat die onnodige extra druk desastreuze gevolgen heeft. Je helpt elkaar juist door de problemen bij de naam te noemen, dus over dat slechte functioneringsgesprek te gaan praten. Doe je dat niet, dan dwing je mensen in de rol van patiënt en  gaat het ten koste van de vitaliteit van mensen, organisaties en uiteindelijk ook de samenleving.


Vissers: “De extra aandacht voor goede gezondheid, voeding en beweging juich ik toe. Graag zou ik echter de vertaling naar organisaties nadrukkelijker willen zien. Wij zien dagelijks veel te veel gevallen bij de bedrijfsarts, die eigenlijk bij het management thuishoren”.


De paraDIGMA-groep zorgt voor een andere kijk op mensen die uitvallen binnen organisaties. “Met  trainingen, coaching en gerichte interventies, proberen wij zo de medewerker, maar ook de werkgever, meer verantwoordelijkheid en daarmee (persoonlijk) leiderschap te geven. Ziekte is slechts één van de redenen van arbeidsongeschiktheid. Het feit dat vrijwel overal ten onrechte nog gesproken wordt over ziekteverzuim in plaats van over arbeidsverzuim, is daarbij veelzeggend. De verbinding tussen arbeid en vitaliteit, het zorgen voor een open cultuur en problemen durven te benoemen, zal leiden tot een gelukkige werknemer, die zijn verantwoordelijkheid neemt en zich minder ziek zal hoeven te melden. De werkgever bespaart zeer fors op kosten en de druk op de gezondheidszorg zal afnemen voor een gezonde toekomst van organisaties en onze samenleving. Investeren aan de voorkant, levert een enorme materiële en immateriële winst op aan de achterkant!”

Delen

Journalist

Related articles