European Media Partner

Personeelstekorten op de arbeidsmarkt

Nederland kampt met grote personeelstekorten in de ICT, techniek en de zorg. Het aantal moeilijk vervulbare vacatures is in deze richtingen het allerhoogst.

Dat concludeert het UWV in een rapport, waarmee zij inzichtelijk maakt hoe het met onze arbeidsmarkt gaat en wat de veranderingen op de markt zijn. In de ICT-sector is 70% van de vacatures moeilijk in te vullen, gevolgd door 60% in de techniek en 52% in de zorg en welzijn. Deze drie sectoren kampen met de grootste tekorten.

Mechelien van der Aalst, senior adviseur arbeidsmarktinformatie bij het UWV, vertelt hoe de problemen groot zijn en voorlopig zo blijven, en legt uit waarom: “Het zijn meestal beroepen die een zeer specifieke achtergrond en opleiding van de kandidaat verlangen. Bovendien is er ook bij veel van dit soort beroepen een bepaalde aanleg nodig: werken in de zorg moet je bijvoorbeeld echt liggen en bij je passen.” 

Maar ook het imago van een sector kan een rol spelen: “Mensen denken bij techniek vaak alleen aan praktisch werk als lassen en bouwen, maar wat men vaak niet beseft is dat er veel meer beroepen zijn en op verschillende niveaus. Denk aan installateurs die je slimme thermostaat kunnen aansluiten of operators die hele productieprocessen kunnen overzien.” Dit kan een reden zijn dat mensen er niet voor kiezen in de techniek te werken.

 “Scholing is echt het sleutelwoord,” stelt Van der Aalst wanneer er naar een oplossing gevraagd wordt. “Het UWV kent verschillende scholingstrajecten waarbij ze kandidaten in een zo kort mogelijke tijd tot een basisniveau probeert op te leiden. We worden hier steeds vaker over benaderd door werkgevers. Daarnaast is er vanuit de overheid budget vrijgemaakt voor de omscholing van WW’ers met een afstand tot de arbeidsmarkt. UWV kan dit onder bepaalde voorwaarden inzetten. Bijvoorbeeld als het gaat om scholing naar een beroep met moeilijk vervulbare vacatures.

Verder zegt Van der Aalst dat het belangrijk is voor organisaties om te anticiperen op ontwikkelingen in de economie: “Tijdens de vorige crisis nam bijvoorbeeld in de bouw het aantal BBL-plekken sterk af. Dat was gezien de situatie toen heel begrijpelijk. Maar je zou nu moeten kijken of dat een volgende keer is te voorkomen.” Ongetwijfeld zal de economie weer een slechtere tijd kennen en Van der Aalst adviseert daarom om nu al te anticiperen op een dergelijke situatie. 


Feit

- Gemiddeld zijn vier op de tien vacatures moeilijk te vervullen

- Bij moeilijk vervulbare vacatures worden vaker specifieke functie-eisen gesteld. Een vakdiploma wordt daarbij het meest genoemd

- Inspanningen werkgevers vooral gericht op wervingstraject en in mindere mate op scholing 


Delen

Journalist

Eoin Hennekam

Related articles