European Media Partner

Personeelstekorten in de zorg

‘Als we niks doen, dan dreigt er in 2022 een personeelstekort van 100.000 tot 125.000 medewerkers in de zorg.’ Dat stelde het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport afgelopen maart in haar actieprogramma ‘Werken in de zorg’. Het aantal openstaande vacatures in de zorg is in het afgelopen jaar reeds met 80 procent gestegen en dat zorgt voor een verhoogde werkdruk bij het huidige zorgpersoneel.

In een onderzoek van V&VN onder 17.000 zorgprofessionals, gaf 85 procent van de ondervraagden aan dagelijks last te hebben van de personeelstekorten in de zorg. Bijvoorbeeld omdat ze meer diensten moeten draaien of omdat het invloed heeft op hun gezondheid en privéleven. 71 procent van de respondenten geeft dan ook aan extra stress te ervaren door het tekort aan medewerkers. En dat kan dan weer leiden tot extra uitval. Zorgwekkend is vooral dat 64 procent van hen vindt dat de kwaliteit van de zorg door de tekorten onder druk komt te staan.


De oplossing? Volgens de respondenten zouden huidige werknemers veel geholpen kunnen worden als hen de administratieve taken uit handen genomen zouden worden. Daarnaast is het zowel voor het behouden van personeel als voor het aantrekken van nieuw personeel belangrijk dat er een hoger salaris geboden wordt. Als laatste wordt ook vermeld dat het noodzakelijk is om het beeld dat men van de zorg heeft te verbeteren.

Delen

Journalist

Related articles