European Media Partner
De Boer & Van Montfoort ONDERZOEK EN ONTWIKKELING

Patiënten en zorgverleners hebben baat bij innovatie ICT

Softwareleveranciers kunnen met behulp van slimmere software administratief werk van de zorgverlener automatiseren, waardoor de zorgverlener meer tijd overhoudt voor de zorg van een patiënt. Maar het ontwikkelen van deze software wordt veelal geremd door de beperkte investeringsruimte en de regeldruk in de zorg.

Bij de ontwikkeling van software moeten softwareleveranciers rekening houden met opgelegde maatregelen vanuit wetgeving. Hierbij stuiten zij vaak op het probleem dat deze maatregelen weer veranderen. Vanuit het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport wordt er wel al gewerkt aan minder regels, maar het komt nog steeds voor dat er op het laatste moment een maatregel wordt aangepast. “Dat kan natuurlijk vanuit de zorgverleners en verzekeraars een prima besluit zijn”, vertelt algemeen directeur Incura, Eric de Boer, “maar daardoor gaat er wel kostbare ontwikkeltijd verloren.”

 

Softwareleveranciers zijn daarom voorzichtiger met het vroegtijdig ontwikkelen van de software. Dit leidt ertoe dat de beschikbare ontwikkeltijd vaak te kort is om software te ontwikkelen dat administratief werk van de zorgverlener zo veel mogelijk automatiseert. “Uit meerdere onderzoeken blijkt dat een zorgverlener ruim dertig procent van zijn tijd besteed aan administratie”, vertelt de Boer. “Als het aan de softwareleveranciers ligt, kan de huidige ontwikkeling van de ICT in de zorg veel sneller en het administratieve werk meer geautomatiseerd worden. Het doel van de softwareleverancier is dan ook om de zorgverlener zoveel mogelijk te ontzorgen, zodat er meer tijd over is voor de patiënt. Dit is zowel een wens van de zorgverlener als van de patiënt.” 

 

Om de ontwikkeling van ICT te stimuleren, is er volgens de Boer meer investeringsruimte en langdurige duidelijkheid in het beleid nodig. Daarnaast kunnen softwareleveranciers of de Nederlandse Vereniging van Organisaties voor ICT in de Zorg (oizorg.nl) vroegtijdig betrokken worden bij het beleid, voor een betere, onderlinge afstemming. 

 

Afgezien van automatisering, dragen online toepassingen ook bij aan efficiëntere zorg. “Bij de aanpak van psychische stoornissen zie je dat de behandeling nu al effectief ondersteund wordt door toepassing van e-health”, vertelt Daan van Montfoort, manager zakelijke markt HSK Groep. “Er is een cliëntportaal en er wordt gebruik gemaakt van digitale werkboeken, zodat een cliënt niet alleen in de zitting, maar ook thuis aan zijn behandeling kan werken. Zo kan face to face therapie dus al digitaal ondersteund worden. Maar wanneer de therapeut ook online contact heeft met de cliënt, kan de behandeling nóg efficiënter worden. Begeleidt de therapeut de cliënt daarbij net zo inhoudelijk als hij dit face to face zou doen, dan gaat dit zonder kwaliteitsverlies van de therapie.”

 

Via de e-health toepassing heeft de therapeut in een online omgeving direct contact met de cliënt. “Voor sommige mensen voelt het nog heel raar, maar uiteindelijk blijkt in de praktijk dat de band tussen therapeut en cliënt er nog steeds is, ondanks dat het geen face to face behandeling is”, vertelt Van Montfoort. Om de kwaliteit van de zorg te waarborgen is de online toepassing gestoeld op wetenschappelijke evidentie.


Deze manier van behandelen biedt het voordeel voor therapeuten dat ze efficiënter kunnen werken en voor de cliënten dat ze niet hoeven te reizen. En dat is voor minder mobiele cliënten of cliënten die wonen in een omgeving waar geen goede psychologische zorg wordt aangeboden, heel prettig. Daarnaast kun je behandeld worden op een moment dat het jou uitkomt en dus ook buiten werktijden om. 


Volgens Van Montfoort zal er altijd behoefte zijn aan een menselijke maat als het aankomt op het aanbieden van zorg. Zijn verwachting is dan ook dat het contact tussen cliënt en therapeut niet volledig geautomatiseerd wordt, maar met behulp van de e-health toepassing dus wel efficiënter zal worden. 

Delen

Journalist

Esra Buke

Related articles