European Media Partner

Particulier onderwijs: waarom niet?

Bij deze keuze voor een opleiding wordt veelal gekozen voor traditioneel onderwijs. Tegelijkertijd is ook te zien dat particuliere scholen in populariteit groeien. Onder andere de manier van lesgeven blijkt een belangrijk keuzemotief.

In aantallen gemeten speelt het particuliere onderwijs nog een beperkte rol. Zeker als je het aantal locaties wegzet in verhouding met traditionele scholen. En toch. De groei zit er onderhand goed in. Zo telt Nederland inmiddels zo’n zestig particuliere hogescholen, aldus Carrièretijger.nl.


Wat vooral opvalt aan die groei, is dat het merendeel van de scholieren eerst op een niet-particuliere onderwijsinstelling hebben gezeten. De switch die ze daarna maken naar particulier onderwijs kent verschillende oorzaken. Generiek komt dat erop neer dat ouders en hun kinderen met name positief zijn over de manier van lesgeven en de begeleiding, de visie op ontwikkeling van kinderen en het contact tussen leerlingen en hun leraren en begeleiders. De leerlingen blijken zelf vooral enthousiast te zijn over de omgang met hun docenten en begeleiders. De overstap naar een particuliere school wordt daarom doorgaans als een duidelijke vooruitgang ervaren.


Er hangt echter wel een prijskaartje aan het volgen van particulier onderwijs. Particuliere scholen krijgen immers geen geld van de overheid, dus zullen ouders de kosten zelf bij elkaar moeten brengen. Vaak gaat het om duizenden, zelfs meer dan tienduizend euro. Ouders die er naar worden gevraagd, hebben dat er graag voor over, vooral omdat ze tevreden zijn met de kwaliteit van onderwijs.


Wat particuliere scholen zo uniek maakt, is dat de klassen veelal twaalf tot hooguit vijftien leerlingen tellen, soms misschien zelfs zes of acht. Leerlingen krijgen dus veel aandacht en hebben volop kans om actief mee te doen. 

Feit

Tot slot nog wat even wat aanvullende cijfers. Het gemiddelde examencijfer voor particulier onderwijs ligt lager dan die van niet-particulier onderwijs. Toch is dat goed verklaarbaar. Particuliere scholen worden vooral bezocht door leerlingen die zijn vastgelopen in het reguliere onderwijs of leerlingen met specifieke leerbehoeften. Eigenlijk nog belangrijker in deze context is dat het slagingspercentage van particulier scholen juist hoog zijn. Leerlingen krijgen immers volop begeleiding. En daar is het bij deze groep juist om te doen. 

Delen

Journalist

Hugo Schrameyer

Related articles