European Media Partner

Papier en karton: onze toekomstige grondstof

Er is veel interesse in biobased en circulaire verpakkingsmaterialen. Papier en karton liggen voor de hand. Papier is immers verreweg de belangrijkste grondstof. Dus hoe circulair wil je het hebben? En hout is zo biobased als het maar kan.

In Nederland worden slechts enkele soorten nieuw papier gemaakt van hout, vertelt Gerrit Jan Koopman, directeur van de VNP, de Koninklijke Vereniging van Nederlandse Papier- en Kartonfabrieken. “Hout is hernieuwbaar. Dat wordt opnieuw weer aangeplant.”


Maar liefst 87 procent van het papier en karton wordt echter geproduceerd uit gebruikt en ingezameld papier. Bij verpakkingen ligt dat getal nog hoger. Zelfs op honderd procent bij golfkartonpapier en massief karton.


De eisen aan verpakkingen nemen toe, karton sluit daar uitstekend bij aan. “Al in de ontwerpfase letten we op de vorm, wat bijvoorbeeld veel transport van lucht bespaart. Dat scheelt nogal wat vrachtwagens.”


Goed voorbeeld zijn de verzendhuizen die dozen op de producthoogte afsnijden. “Of verpakkingen in L-vorm. Bijvoorbeeld om stoeltjes te verpakken. Die kun je zo stapelen dat er meer in een vrachtauto passen.” Dit soort verpakkingen op maat is volop in ontwikkeling, stelt Koopman.


Biobased, circularity, het voorkomen van transport van lucht, maar ook het verspillen van verpakkingen kan worden tegengegaan. “Zo kun je een verpakking leveren die meerdere taken heeft.” Hij noemt shelf-ready verpakkingen als voorbeeld.


Ja, dan verkoop je als papier- en kartonindustrie veel minder kilo’s. “Maar het gaat niet om het volume. Het gaat erom dat we aan de vraag tegemoet komen. Dat we een product op de juiste manier afleveren. En dan wordt er gevraagd om duurzame oplossingen. Daar werken wij volop aan mee.”


Deze industrie staat midden in de keten. De verpakkingen gaan naar het bedrijfsleven, uiteindelijk komt het als grondstof weer terug. “Voor ons is het belangrijk dat er op een juiste manier met de verpakking wordt omgegaan.” Sommigen bedrukken de verpakkingen, anderen plakken er folie op. De VNP praat daar graag over mee. “Wij bepleiten monomaterialen. Dat levert ons uiteindelijk een beter te recyclen grondstof, maar het is vooral veel duurzamer.”

Feit

Burger en bedrijfsleven leveren een forse bijdrage aan de inzameling van papier en karton. Zo’n 35% van de totale stroom die jaarlijks ingezameld en verwerkt wordt is afkomstig uit particuliere huishoudens, zo wordt gesteld door Papierenkarton.nl. De overige 65% komt uit het bedrijfsleven.

Delen

Journalist

Marc van der Sterren

Related articles