European Media Partner

Oren en ogen van de gemeente

Hollands Kroon weet dankzij een slimme app precies wat beter kan in de openbare ruimte.

"Door de snelle afhandeling zagen we een enorme toename in gebruik van de app. Hierdoor werden we bijna slachtoffer van ons eigen succes”

De redenen achter de fusie van de gemeenten Wieringen, Wieringermeer, Anna Paulowna en Niedorp tot de gemeente Hollands Kroon zijn dezelfde als die bij vele andere fusies van gemeenten. De vier gemeenten hadden de overtuiging samen slimmer, efficiënter en meer dienstverlenend te zijn.


De impact van een fusie op de inwoners kan groot zijn, vertelt Michiel Koster, directeur in de jonge gemeente in de Kop van Noord-Holland. “Als kleine gemeente ben je vaak heel dichtbij, nu zijn de afstanden letterlijk groter. Lokale belangen worden samen een nieuw algemeen belang.”


Dat verandert ook de samenwerking met de burger. Hij zal op bepaalde punten een meer actieve rol moeten aannemen. “Daar waar mogelijk gaan we uit van eigen verantwoordelijkheid en belonen we eigen initiatief. Dat betekent ook dat we samen de omgeving maken. Als inwoners de omgeving mooier of anders willen, dan vragen wij ze daar een rol te spelen. Daarin zijn we als gemeente faciliterend.”


Zo richtte Hollands Kroon het Team Kernbeheer op, een team dat de inwoners helpt wanneer zij ideeën hebben voor de inrichting van bijvoorbeeld een speeltuin of extra groen in de buurt. Ook zijn er diverse bewonersplatformen en organiseert de gemeente vaak bewonersavonden op locatie. “We zetten in op verschillende kanalen. Vaak heel persoonlijk, gericht op de mensen.”


Het zal geen verrassing zijn dat online ook een belangrijk kanaal is. Hollands Kroon heeft als pijler ‘digitaal, tenzij’. Met andere woorden, eerst kijkt de gemeente of de oplossing digitaal geboden kan worden, pas wanneer wetten of praktische bezwaren in de weg staan, wordt naar een andere oplossing gezocht.


Zo kwam het dat Hollands Kroon mee heeft geholpen bij de ontwikkeling een app waarmee burgers hun gemeente kunnen attenderen op onvolkomenheden in de openbare ruimte, gevaarlijke situaties, achterstallig onderhoud, vandalisme etc. Doordat de meldingen kunnen worden voorzien van gps-locaties en foto’s is snel duidelijk waar het probleem zich voordoet.


“Het is een laagdrempelige manier om de oren en ogen in de samenleving te gebruiken om de openbare ruimte te verbeteren”, zegt Koster. “Als een inwoner een melding maakt, komt deze binnen bij ons team. Dat werkt de melding vervolgens binnen enkele dagen af. Zo ontstaat er een directe lijn tussen melding en behandelend medewerker in de organisatie. Door de snelle afhandeling zagen we een enorme toename in gebruik van de app. Hierdoor werden we bijna slachtoffer van ons eigen succes.”


Hollands Kroon richtte zijn organisatie hierop in. “Er is een splitsing gemaakt in een team voor onderhoud dat planmatig is en een team dat gericht is op de meldingen. Daardoor komt de planning niet in de war. Als iets gemeld wordt dat al in de planning zit, melden we dat terug.”


Er zijn nog twee lessen die Hollands Kroon heeft geleerd in het gebruik van de app. “Laat altijd wat van je horen zodat de indieners weten waaraan ze toe zijn en zorg dat de organisatie hierop ook ingericht wordt”


Sinds Hollands Kroon de app introduceerde, is het aantal meldingen steeds gestegen tot nu 10.000 meldingen per jaar. “Bij het gebruik van de meldingen zien we waardering voor het feit dat de communicatie goed is en dat meldingen snel worden afgehandeld. En ik zie ook dat kleine ergernissen snel verholpen zijn, en dat draagt bij aan een fijne en sociale omgeving.”

Feit

Fixi wordt in ruim 50 Nederlandse gemeenten gebruikt. Eind februari 2019 werd – toevallig ook in Hollands Kroon – de 100.000ste melding via de app gedaan. De 250.000ste melding wordt binnenkort verwacht. De meeste klachten die binnen komen, 21,1 procent, gaan over vuil. Openbaar groen dat opgeknapt mag worden staat op plek 2 met 20,8 procent. Openbare verlichting; Wegen, trottoirs en fietspaden; en verkeer, bebording & parkeren staan ook in de top 5.

Delen

Journalist

Mark van der Heijden

Related articles