European Media Partner
Richard Huurman (links) Roy Pollmannn (rechts). ADVERTENTIE

Opleiden is het bereiken van doelen

Cbt staat voor het behalen van resultaat uit opleiden. Dit doen zij door als business partner alle trainingen en opleidingen in lijn te zetten met de strategie en doelstelling van de klant. Naast het behalen van wenselijke of verplichte diploma’s draagt Cbt vooral bij aan het ontwikkelingen van competenties. 

We kennen het allemaal, medewerkers naar een training of opleiding sturen, die dit afronden met een diploma of certificaat, maar resultaat tijdens de uitvoer is niet of nauwelijks waarneembaar.

“We kennen het allemaal, medewerkers naar een training of opleiding sturen, die dit afronden met een diploma of certificaat, maar resultaat tijdens de uitvoer is niet of nauwelijks waarneembaar”, vertelt Roy Pollmann, directeur Cbt. “Zonde van de investering en de uren. Bij Cbt staat voorop dat een training of opleiding waarde toevoegt aan mens en bedrijf.”


Blended Learning

Er hebben ontzettend veel innovaties plaatsgevonden omtrent blended learning (een combinatie van online en contactonderwijs) en die ontwikkelingen zijn in een versnelling geraakt door de coronacrisis, gaat Pollmann verder. “Opleiden via blended learning vergt meer van de opleider. Het is een vorm van opleiden waarbij de deelnemer zelf aan de slag gaat met de theorie, die vervolgens op de (online) fysieke momenten wordt besproken. Maar een deelnemer die online goed bij de les blijft en door middel van oefeningen de theorie ook goed begrijpt vergt een hele andere didactische aanpak. Cbt heeft door snel leren van en met experts de uitvoer van blended learning succesvol ingezet. Zeker in deze periode, waar online onderwijs de norm is, weet Cbt deze goed te faciliteren voor haar opdrachtgevers.”


Virtual Reality

Cbt verzorgt trainingen en opleidingen binnen de industrie, logistiek en zorg.  Met name binnen de industrie wordt gebruik gemaakt van VR (virtual reality) voor veiligheid en techniek. Pollmann: “We zijn gestart met de VR NEN 3140 VOP en VP. Deze trainingen hebben we samen ontwikkeld met Serious VR. Een deel van de doelgroep werkt op de werkvloer in bijvoorbeeld een fabriek en dan is het fantastisch om situaties in het ‘echt’ te kunnen trainen met een VR-bril. Hiermee kunnen de deelnemers de theorie die zij hebben geleerd in het echt toepassen. Want wat moeten zij doen in geval van bijvoorbeeld een storing in de fabriek? De VR-training zorgt ervoor dat echte situaties worden nagebootst onder professionele begeleiding, waardoor de deelnemers opgaan in de situatie. Bovendien geeft de VR-training een wow-effect, alleen dit al zorgt ervoor dat de deelnemers intensief met de stof bezig zijn, en dit betaalt zich ook uit in de leereffecten.”


Meedenken met de opdrachtgevers

Als werkgever is het goed om je af te vragen hoe je je mensen wilt opleiden, op welke manier en vanuit welke omgeving. “Wij bieden klanten ook de mogelijkheid om hen bij te staan bij zowel interne als externe trainingen. Zo wordt er eerst gekeken vanuit de eigen trainingen waar nog behoefte aan is. En het zorgen voor vrijstellingen voor een diploma wanneer intern, vanaf de werkplek, al onderdelen zijn geleerd, behoort tot de mogelijkheden. Tegenwoordig wil men steeds meer doen met minder mensen. Mede door de steeds verder gaande automatisering worden dezelfde of betere kwaliteiten en kwantiteiten verwacht terwijl er een lagere bezetting van medewerkers is. Hierdoor is het zeer gewenst om verleturen te beperken. Zo effectief mogelijk opleiden is volgens ons alleen mogelijk als vanaf de beginfase met de organisatie wordt gekeken naar de doelstellingen. Wat wil een opdrachtgever bereiken met het leertraject? Neem bijvoorbeeld een opleiding tot leidinggeven. Heel veel werkgevers willen hun werknemers deze cursus laten volgen. Maar wat wil je je medewerkers dan echt laten leren? Wat is leidinggeven voor de opdrachtgever? Alleen door dit scherp te hebben resulteert opleiden tot toegevoegde waarde voor alle betrokken partijen. Nieuwe innovaties en middelen als een VR-bril versterken dit.”


Opleiden is meer dan alleen een diploma behalen, aldus Pollmannn. “Structureel overleg over het behalen van de doelen, waarbij wij als business partner optreden voor de klant, dat is wat Cbt doet. Wilt u ook meer resultaat behalen uit het opleiden van uw medewerkers? Ga dan voor meer informatie naar www.cbtresultaatuitopleiden.nl of bel naar 0800 - 228 72 46.Delen

Journalist

Related articles