European Media Partner

Op weg naar een digitale gezondheidszorg

D&A medical group adviseert en begeleidt organisaties in de gezondheidszorg bij het ontwikkelen van een digitale strategie en de slimme toepassing van informatie en digitale technologieën in het zorgproces. Al vele jaren zijn zij een betrouwbare partner voor vele zorginstellingen. Ann Ouvry, directeur bij D&A medical group praat ons bij over de digitale transitie die de gezondheidszorg ondergaat. “Er is een toenemend bewustzijn in de gezondheidszorg dat digitalisering kan worden benut om de zorg betaalbaar en toegankelijk te houden bij een toenemende vraag en een nijpend personeelstekort. Het is belangrijk dat gezondheidsinstellingen niet verlammen door de veelheid aan digitale mogelijkheden, maar een plan maken voor een verdere digitale transitie passend bij de doelstellingen en prioriteiten van de organisatie.”

Wij onderscheiden de digitalisering in de zorg in drie golven, aldus Ouvry. “We gebruiken de analogie met golven, omdat die over elkaar heen rollen. De volgende golf begint, terwijl de vorige niet is voltooid. De eerste golf is gericht op het verbeteren van de zorgprocessen binnen een instelling. Daar zijn de afgelopen jaren grote stappen in gemaakt, onder andere met de implementatie van EPD’s en ECD’s. Er zijn nog vele mogelijkheden om processen te optimaliseren en verder te automatiseren, dus deze golf is nog niet klaar.” Momenteel zitten we in de tweede digitaliseringsgolf, volgens Ouvry. “Die bestaat uit twee belangrijke ontwikkelingen: een sterkere regierol en participatie van de patiënt/cliënt en de ontwikkeling van zorgnetwerken. De zorgsector kan op dit gebied leren van andere sectoren hoe je mensen op een digitaal vriendelijke manier zelf taken kunt laten uitvoeren en toch goede service verlenen. De zorg is eraan toe om te bekijken welke diensten en activiteiten je op een digitale manier kunt organiseren voor je patiënten.” Daarnaast staat het delen van informatie tussen zorgverleners centraal, aldus Ouvry. “Ouderen en chronisch zieken hebben vaak te maken met verschillende zorgverleners. Momenteel worden de zorggegevens nog te weinig door de zorgverleners met elkaar gedeeld. Onder andere door strikte regels omtrent privacy is het delen van medische gegevens ingewikkeld.” Hier wordt de komende jaren flink op ingezet om gegevensdeling beter te faciliteren, volgens Ouvry. “De derde golf betreft volledig digitale of virtuele zorg. We zien hier reeds de eerste voorbeelden van zoals telemonitoring en teledermatologie. Deze ontwikkeling is mogelijk disruptief. We verwachten dat er gespecialiseerde aanbieders op dit gebied zullen komen die een deel van de reguliere zorg zullen overnemen.” Door optimale inzet van informatie en digitale technologie dragen wij,


D&A medical group, bij aan een betere en betaalbare zorg. Wij helpen de zorginstellingen bij het maken van een digitale strategie en roadmap op maat, aldus Ouvry. “We merken dat de digitale transitie nog te abstract blijft voor veel zorgi stellingen, want waar en hoe moet je beginnen? Op basis van de drie golven helpen we zorgorganisaties om een concreet stappenplan te maken en focus aan te brengen. In elke stap gaan we tevens steeds slimmer gebruik maken van inzichten op basis van data om zo onze zorgprocessen te verbeteren en capaciteiten optimaal te benutten. Met als doel om waar het kan kosten te besparen en tevens effectievere, gepersonaliseerde zorg te verlenen.”


dnagroup.nlDelen

Journalist

Related articles