European Media Partner

Op weg naar duurzame steden en dorpen

We staan aan de vooravond van een flinke verbouwing. Tussen nu en 2050 moet Nederland haar 7 miljoen woningen en 1 miljoen gebouwen - nu veelal matig geïsoleerd en bijna allemaal met gas verwarmd - goed isoleren en duurzaam verwarmen. Dat betekent meer dan 1000 verbouwingen per werkdag.

Dat lijkt misschien een onoverzichtelijk grote opgave. Het betekent concreet dat we ieder huis de komende dertig jaar één keer moeten verbouwen. Dat is toch te doen.


Is het ook te betalen? Ja. Mits de financieringslasten van de verbouwing lager zijn dan de besparing op de energierekening. In Haags beleidsjargon: als de verbouwing woonlastenneutraal is. Dan houden huishoudens na een verbouwing evenveel geld over als voor de verbouwing. En een comfortabeler woning. 


Daar zijn de voorstellen van het Klimaatakkoord op gericht. Bijvoorbeeld het voorstel de belasting op gas te verhogen, en die op elektriciteit te verlagen. Dat levert voor het gemiddelde huishouden geen verhoging op van de energierekening, er zit zelfs een kleine verlaging in. Maar het betekent wel dat isolatiemaatregelen zich veel sneller terugverdienen.


Of het voorstel voor een lening die dankzij koppeling aan het huis, in plaats van de bewoner, met lange aflossingstijd en lage rente en dus gunstige maandlasten. En waar dat niet genoeg is, zijn er subsidies. 


Maar zelfs als het financieel uit kan, lukt het verduurzamen van 1000 huizen per dag alleen als we het gestructureerd gaan aanpakken. Dat betekent wijk voor wijk aan de slag. Per wijk kan de aanpak immers verschillen. Dichte bebouwing, woningen van voor 1990? Dan is vaak een warmtenet vaak de oplossing. Nieuwere huizen, in ruim opgezette wijk? Dan kunnen warmtepompen beter voldoen. En voor heel veel wijken geldt dat het aardgasnet tot na 2030 gewoon nog blijft liggen. Isoleren en met een hybride ketel veel minder gas verstoken, is dan een verstandige (tussen)oplossing. 


Dus laat u zich geen angst aanpraten, door over elkaar buitelende berichten over megaverbouwingen of warmtepompen die u metéén, morgen, gister, zou moeten aanschaffen. Trek niet stante pede met een koevoet de cv-ketel van de muur, ren niet in paniek naar de Gamma. De verduurzaming van Nederland slaagt, omdat we het weloverwogen doen. Met verstandige én ambitieuze plannen, met regie van de gemeente, met hulp - organisatorisch én financieel - voor bewoners. Zodat iedereen mee kan op weg naar duurzame steden en dorpen in 2050. 


Diederik Samsom, Voorzitter sectortafel Gebouwde omgeving


Delen

Journalist

Related articles