European Media Partner
Vera Ortmanns, Directeur SKB OPINIE

Op weg naar betere verpakkingen

Niet alles is wat het lijkt in verpakken, en het begrip duurzaamheid is momenteel het meest misbruikte woord in marketingcampagnes. Of een verpakking echt duurzaam is, hangt af van de hele keten. Daarmee bedoel ik niet alleen verpakkingsleveranciers, afvullers, retailers, afvalbedrijven en recyclaars die het materiaal weer beschikbaar maken voor een nieuw leven.  Ook u als consument speelt een cruciale rol. 

Producenten van verpakkingen zorgen ervoor dat het product, op de vereiste wijze, veilig en onbeschadigd bij u terecht komt. Het product mag niet bederven en de smaak mag niet door zon of temperatuur aangetast zijn. Op basis hiervan ontwikkelen wij de beste verpakking. Ook willen wij dat de verpakking volledig recyclebaar is, en, natuurlijk, met een minimale hoeveelheid materiaal. In de stap van recyclebaar naar daadwerkelijk gerecycled, speelt u de hoofdrol.


Consument als belangrijkste speler 

Waar vroeger weinig interesse was voor afval, kijken de meeste consumenten hier vandaag anders tegen aan. We worden ons bewuster dat de grondstoffen die de aarde biedt eindig zijn. Maar naast die bewustwording is het gedrag van diezelfde consument minstens zo belangrijk. Gooit u uw verpakking echt altijd in de juiste bak? 


Als u een drankje heeft gedronken, een kozijn heeft geschilderd of een maaltijd heeft bereid, wat doet u dan met de verpakkingen? Moet u de verpakkingen scheiden? En zo ja, hoe? Of horen ze bij het restafval?


De voornaamste conclusie is dan dat het vaak niet duidelijk is, en overal anders georganiseerd is. Dat heeft een effect. Er zit veel vervuiling in inzamelroutes voor afval. Dit maakt recycling lastig. Communicatie door verschillende partijen naar de consument is van groot belang. Liefst zo generiek en helder mogelijk. Dat zou ik van harte ondersteunen. De praktijk is weerbarstig. In heel Europa is namelijk afgesproken dat iedere gemeente haar eigen afvalbakkenspel mag bepalen. De verschillende systemen zijn ook niet te meer tellen. Het voordeel van de metalen verpakkingen is dat feitelijk uit iedere inzamelroute metalen worden gehaald. Ze zijn waardevol. Maar dat betekent wel dat u de juiste afvalbak moet gebruiken.


Blik in de toekomst

Metalen verpakkingen, met een recyclingpercentage van 95%, zijn duurzame verpakkingen met oneindig veel toepassingsmogelijkheden. De verpakkingsproducenten en leveranciers in deze sector staan niet stil. Ook al is het recyclingpercentage hoog, innovaties zijn en blijven cruciaal. Recent is bij een van de bekendste metalen verpakkingen nog een gewichtsbesparing van 10% gerealiseerd. Deze ontwikkeling en introductie in de markt is een enorme operatie omdat we verspilling van het product en beschadiging van verpakkingen door de hele supply chain moeten voorkomen. Want dat levert nog meer milieudruk op. Hiermee zou je kunnen zeggen dat metaal het voorbeeld is van hoe de circulaire economie zou moeten werken, de circulaire economie dat zijn wij.


Het permanente materiaal

Als samenleving moeten we ervoor dat we zo min mogelijk milieudruk op de aarde leggen. Het is daarom belangrijk dat iedereen zijn of haar rol en verantwoordelijkheid pakt. Duurzaam verpakken is van belang voor onze toekomst, met name voor toekomstige generaties. We blijven zoeken naar betere verpakkingen. Metalen verpakkingen zijn al hele duurzame verpakkingen omdat het materiaal steeds weer gerecycled wordt, en weer gebruikt wordt voor nieuwe producten of verpakkingen. Kortom we gebruiken het materiaal voor een veilige reis van uw product, maar we verspillen het materiaal niet. Het frisdrankblikje van nu, ziet u wellicht weer terug in het soepblik van morgen.


Vera Ortmanns, Directeur Stichting Kringloop Blik (SKB)

Delen

Journalist

Related articles