European Media Partner

Op tijd inschrijven

Om komend studiejaar de studie van je voorkeur te kunnen volgen, is het belangrijkste advies: schrijf je op tijd in!

Twee dagen moeten in de agenda van elke scholier die volgend schooljaar wil gaan studeren rood omcirkeld zijn: 15 januari en 1 mei. Dat zijn de dagen waarop de inschrijvingen voor studies mét respectievelijk zónder een numerus fixus binnen moeten zijn.


Dat de inschrijving voor een van de 96 studies met numerus fixus op tijd gedaan moet zijn, voor 15 januari dus, is logisch. Wie zich niet aanmeldt, doet niet mee in de selectieprocedure en zal dus zeker niet aan deze studie kunnen deelnemen. Op een online platform voor scholieren, zoals Studiekeuze123.nl, kun je zien welke studies dat zijn.


“Onderwijsinstellingen mogen zelf de criteria bepalen waarop ze selecteren en de zwaarte van de onderdelen daarin bepalen”, zegt Anke Koopmann van Studiekeuze123 over de procedure. Wel staat vast dat je je per studiejaar voor maximaal twee opleidingen met een numerus fixus aan mag melden, zo vermeldt de site van de Rijksoverheid. “Onderwijsinstellingen kijken vaak naar de motivatie, de redenen om een opleiding te volgen en de cijferlijst.”


Voor andere studies is 1 mei de dag die in de gaten gehouden moet worden. “Als je je voor die datum hebt aangemeld, heb je het recht verkregen om nog tot vlak voor het nieuwe studiejaar van studie te switchen.” 


En switchen is beter dan pas na 1 mei een keuze maken, want dan kan de studiekeuzecheck roet in het eten gooien. “De check, ook wel matching genoemd, is er om te zorgen dat de studenten ook echt op hun plek zitten. Bij een negatief advies mag je altijd wisselen van studie.” Noodzakelijk is dat niet, een advies is niet bindend. Dat kan echter veranderen wanneer je je te laat inschrijft. “Als je je ná 1 mei aanmeldt, mag een onderwijsinstelling voorwaarden stellen aan jouw aanmelding, bijvoorbeeld een positieve uitslag bij een studiekeuzecheck.” 


Een laatste tip van Koopmann: “Opleidingen mogen zelf de data voor de studiekeuzecheck invullen. Dat is meestal vlak na het eindexamen, maar het is raadzaam die data op te zoeken zodat je daarmee rekening houdt bij bijvoorbeeld het boeken van een vakantie.”

Feit

In 2018 meldden 34.117 scholieren zich aan voor een opleiding met een numerus fixus, veel meer dan de 12.104 opleidingsplekken. Toch zaten hiervan 23 universitaire opleidingen voor minder dan 90 procent vol. Uitschieter is Fiscaal Recht in Leiden: maar 55 van de 125 plekken zijn ingenomen.

Delen

Journalist

Mark van der Heijden

Related articles