European Media Partner

Ook hoogbouw vraagt om verduurzaming

Binnen het vraagstuk van de verduurzaming is hoogbouw in de stad het ondergeschoven kindje. En dat terwijl hoogbouw in het stedelijk net juist de grootste energieverbruikers zijn.

“De uitdaging binnen de hoogbouw is groot en complex, en de investeringen zijn hoog”, vertelt Alexander Suma, CEO en oprichter van Ibis Power. “Vaak is er door installaties op het dak niet genoeg ruimte om zonnepanelen te plaatsen. Hiermee kan dus maar 10 tot 15 procent van het totale gebruik opgewekt worden, wat veel te weinig is voor het hele gebouw.”


Vanuit de overheid worden helaas nog onvoldoende maatregelen genomen om de opwek van duurzame energie voor de hoogbouw te stimuleren. “Voor sociale woningen geldt dat zij voor het einde van dit jaar gemiddeld minstens energielabel B moeten hebben en kantoorgebouwen mag je vanaf 2023 überhaupt niet meer verhuren als deze geen Label C hebben”, stelt Suma. “Echter, de woningstichtingen zullen dit in veel gevallen niet gaan halen. Daarnaast maakt ook het wegvallen van de salderingsregeling het verduurzamen van hoogbouw niet makkelijker. De eengezinswoningen hebben kunnen profiteren van allerlei subsidies, maar net nu de sociale flathuurders aan de beurt zijn, worden subsidies afgebouwd. Terwijl zij juist het minst te besteden hebben.”


Wat er nu moet gebeuren is dat er een goede oplossing voor hoogbouw moet komen. “Alleen zonnepanelen is niet genoeg om een heel gebouw van energie te voorzien, omdat deze in de winter maar 10 procent van de energie opwekken”, vertelt Suma. “Een combinatie van wind- en zonne-energie kan hiervoor de oplossing zijn. In de winter profiteer je van windenergie en in de zomer van zonne-energie, waardoor je het hele jaar door genoeg opwekt.”

Delen

Journalist

Marjon Kruize

Related articles