European Media Partner
Door de coronacrisis zijn mensen meer gewend geraakt aan het videobellen. EHEALTH

Online therapie maakt psychische hulp voor iedereen toegankelijk

De lange wachtlijsten en de huidige coronapandemie komen de geestelijke gezondheidszorg niet ten goede. Dat blijkt ook uit het onderzoek ‘Welbevinden ten tijde van Corona’ van het Sociaal Cultureel Planbureau. 19% van de onderzochte groep gaf in juli 2020 aan een laag psychisch welbevinden te hebben. Dat is hoger dan de jaren daarvoor.

De wachtlijsten in de geestelijke gezondheidszorg waren al voor de coronapandemie hoog. En de verwachting is dat de zorgvraag van mensen met psychische klachten, en daarmee ook de wachtlijsten, door de coronacrisis gaat toenemen. Het bieden van online therapie kan voor velen dan een oplossing zijn. Onderzoek heeft aangetoond dat de effectiviteit van online therapie net zo hoog is als de traditionele behandeling van bijvoorbeeld depressie of een angststoornis, meldt de Volkskrant op basis van het onderzoek van Claudia Bockting, hoogleraar klinische psychologie in de psychiatrie aan het Amsterdam UMC en Centre for Urban Mental Health van de Universiteit van Amsterdam. Bockting verricht al jaren onderzoek naar de effectiviteit van e-health, waaruit is gebleken dat online therapie voor bijna alle psychische ziektebeelden even effectief is als therapie waar de patiënt de psycholoog op locatie bezoekt.


Een grootschalig (wereldwijde meta-analyse, red.) onderzoek, geleid door Bockting, van 56 studies waar de data van in totaal 100.000 patiënten is samengevoegd concludeerde niet alleen dat online therapie even effectief is als cognitieve gedragstherapie, maar ook dat ongeveer de helft van de mensen heel goed reageerde op e-therapie en dat bij één derde zijn of haar klachten daadwerkelijk verminderd waren, is te lezen op Zorg-amsterdam.nl. 


Deze bevindingen sluiten aan bij een onderzoek van het NCBI (National Center for Biotechnology Information) uit 2013. Hieruit bleek zelfs dat online therapie op de lange termijn effectiever kan zijn dan de traditionele gesprekken. Juist in de huidige coronacrisis is tijdige behandeling voor veel mensen met mentale klachten van belang. De wetenschap dat het behandelen van mentale klachten ook goed online kan is voor velen een steuntje in de rug om een online traject te starten. 


Bovendien bevalt online therapie bij veel patiënten. Zij lijken het prettiger te vinden om online hulp te zoeken. Het is namelijk flexibeler, je hebt geen reistijd naar de praktijk van de psycholoog en een videogesprek is voor de patiënt heel gemakkelijk in te plannen naast het werk, meldt Amsterdam-psycholoog.nl. Maar voor jongeren is een honderd procent online behandeling al gauw minder geschikt. Voor jongere patiënten met ernstige klachten lijkt meer controle en flexibiliteit gewenst, aldus Ehealth.kenniscentrum-kjp.nl. ‘Blended’ programma’s, een combinatie van online en offline lijken voor hen beter aan te slaan. 


Door de coronacrisis zijn mensen ook meer gewend geraakt aan het videobellen. De drempel naar online therapie ligt dan ook veel lager. Een goede ontwikkeling die meer mensen, met name volwassenen, met mentale klachten tijdig zou kunnen helpen op een effectieve en flexibele manier, waardoor de psycholoog meer mensen kan helpen en de patiënt niet lang op een wachtlijst hoeft te staan en in de eigen vertrouwde omgeving over zijn of haar problemen kan praten.”

Delen

Journalist

Féline van der Linde

Related articles