European Media Partner

Ondersteun mkb bij digitalisering

Corona heeft veel ontwikkelingen versneld. Digitalisering is er daar een van. Vergaderen via een beeldscherm vinden we nu veel normaler dan we anderhalf jaar geleden hadden kunnen denken. Thuiswerken heeft zijn beperkingen, maar dat gaat over het toch beter dan we aanvankelijk misschien dachten. We zien ondernemers die tijdens de crisis veerkracht hebben getoond; omdat zij hun deuren (deels) moesten sluiten of het aantal klanten fysiek zagen teruglopen, zijn ze veel meer digitaal gaan doen; zowel met online verkoop als met de inzet van sociale media. 

Het verder digitaliseren en automatiseren was vóór corona al een belangrijke uitdaging voor het mkb, maar dat geldt nu nog sterker. De impact van de crisis op onze bedrijven is gigantisch. Om er weer bovenop te komen en weer te kunnen groeien, zijn investeringen nodig in (onder meer) digitalisering. Snellere digitalisering is nodig om de productiviteitsgroei aan te jagen. Met digitalisering kunnen ondernemers hun concurrentiepositie verbeteren, hun markt vergroten, slimmer en efficiënter werken. 


Duidelijk is wel dat ondernemers daarbij hulp kunnen gebruiken, zo praktisch mogelijk. Voor veel mkb-bedrijven is het een grote stap om de kansen van digitalisering goed te benutten, want waar en hoe begin je? Het ontbreekt kleine bedrijven simpelweg vaak aan tijd, kennis en geld. En dan is er nog het gevaar van cybercriminaliteit waartegen ze zich moeten wapenen. Ook daarbij heeft het mkb hulp nodig. 


Digitalisering is onderdeel van de Ondernemersagenda die MKB-Nederland heeft opgesteld, met voorstellen hoe we mkb-bedrijven kunnen aanhaken bij de digitale transformatie. In samenwerking met het ministerie van EZK zijn er op verschillende plaatsen in het land al zogenoemde MKB-Werkplaatsen, waar ondernemers praktische adviezen krijgen van studenten uit het hbo, mbo of het wo. Maar er is meer nodig. Zo zouden de eerder zeer succesvolle InnovatiePrestatieContracten (IPC) specifiek voor digitalisering nieuw leven moeten worden ingeblazen. Dat kan de ontwikkeling van nieuwe digitale prototypes en digitale tools voor een branche aanjagen.


Ook willen we met ondersteuning van het ministerie van EZK inzetten op MKB Hackatons. In zo’n hackaton bedenken ICT’ers oplossingen voor problemen die zijn aangedragen door ondernemers uit dezelfde branche. Het winnende concept wordt doorontwikkeld en de betreffende brancheorganisatie zorgt voor de uitrol van de oplossing naar de gehele achterban. Hiermee is MKB Hackatons een effectief instrument om tot snelle opschaling te komen. 


Verder pleiten we voor een Nederlandse vorm van het Singapore model. In Singapore krijgen ondernemers sectorspecifieke routekaarten met concrete acties om digitalisering toe te passen. Er is een online lijst beschikbaar met ‘goedgekeurde’ digitaliseringsoplossingen in de markt en een aanschafsubsidie voor ondernemers. Zo maken we digitalisering voor kleine bedrijven eenvoudiger en betaalbaar.


Jacco Vonhof

voorzitter MKB-Nederland


Delen

Journalist

Jacco Vonhof

Related articles