European Media Partner

Ondernemen is leren

Zijn mensen geboren ondernemers? Of is ondernemerschap iets dat je kunt leren? 

Een paar jaar geleden dook de Nederlandse onderzoeker Mirjam van Praag, samen met enkele collega's, in de gegevens van 4.000 Zweedse adoptiekinderen. Deze kinderen waren geboren tussen 1940 en 1970 en hadden inmiddels een heel of een half leven achter zich. Van deze mensen én hun biologische ouders én hun adoptieouders werden door de Zweedse overheid talloze gegevens bijgehouden. Een walhalla voor onderzoekers.


De vraag van de researchers: is ondernemerschap aangeboren of aangeleerd? Het antwoord dat ze vonden: beide. Zowel wat de biologische als de adoptieouders deden qua werk, had impact op de kinderen. Maar beide telden niet even sterk. De invloed die de adoptieouders - via hun opvoeding - hadden op de kinderen, was ongeveer twee keer zo groot als de invloed - via hun genen - van de biologische ouders.

Ondernemerschap kun je dus leren. Misschien niet tijdens een cursus van een middag, maar wel van je ouders of van andere rolmodellen.


Trouwens, heb je eenmaal je eigen bedrijf, dan begint het leerproces pas echt. Allerlei vaardigheden, bijvoorbeeld op het gebied van leidinggeven, moet je in de praktijk leren.

In de opstartfase van een bedrijf is er vaak nog weinig structuur en draait alles om overleven. In deze fase doet een ondernemer heel veel dingen zelf. Maar als een bedrijf eenmaal volwassen is, dan zijn er naast de oprichter vaak andere mensen aan het werk die ook coördineren. Dat betekent dat je als ondernemer niet alleen uitvoerend werk moet kunnen delegeren, maar ook verantwoordelijkheden.

Vaak verloopt deze ontwikkeling van de ondernemer en het bedrijf via verschillende crisis waarin veel wordt geleerd.


En dan hebben we het nog niet gehad over veranderingen in de markt of in technologie die je als ondernemer telkens weer aanzetten tot aanpassing en innovatie. Ook dat is een leerproces.

Eigenlijk zou je kunnen stellen: ondernemen is een voortdurend proces van experimenteren, de vinger aan de pols houden, nieuwe dingen uitproberen, vallen en opstaan. Kortom: ondernemen is leren.

Delen

Journalist

Related articles