European Media Partner

Om de Nederlandse zorg overeind te houden is preventie noodzakelijk

Ziektepreventie is enorm belangrijk. In de eerste plaats voor de mensen zelf, met het oog op hun kwaliteit van leven, maar daarnaast ook voor de maatschappij. In de komende jaren zal dit alleen nog maar belangrijker worden.

Gezond zijn is een groot goed en het is daarom ook belangrijk dat we aan onze gezondheid blijven werken om ziekte te voorkomen. “Preventie houdt ook verband met duurzaamheid”, vertelt Josefien Kursten, directeur regulering bij de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). “Op je twintigste sta je er misschien nog niet zo bij stil, maar op je vijftigste wil je nog steeds alles kunnen doen wat je vroeger ook kon. Daarom is het zo belangrijk dat we al op jonge leeftijd gezond leven. Wat je nu doet heeft invloed op de toekomst.”


In de westerse wereld hebben we het de afgelopen jaren steeds beter gekregen, maar dat heeft ook geleid tot leefstijl gerelateerde ziekten. Kursten: “Denk aan ziektes als diabetes en hart- en vaatziekten, die vaak verband houden met een ongezonde levensstijl. Eet- en leefgewoonten in combinatie met stress zijn risicofactoren voor hart- en vaatziekten. Als er steeds meer mensen ziek worden zet dat ook de zorg in Nederland onder druk. Onze zorg is nu heel goed, maar we zien ook nu al een tekort aan zorgpersoneel ontstaan en de kosten van zorg lopen op. Om te voorkomen dat de zorg in de toekomst dichtslibt en onbetaalbaar wordt, moeten we nu al een gezondere leefstijl aan gaan nemen.”


Gelukkig begint dit besef ook steeds meer door te dringen. “Met de uitbraak van COVID-19 is dit nog verder gegroeid”, stelt Kursten. “We wassen onze handen en houden afstand, dat zijn allemaal preventieve maatregelen. Maar omdat we ook al horen over de relatie tussen overgewicht en corona kunnen ook andere preventieve maatregelen een rol gaan spelen, zoals het stimuleren van beweging en gezonde voeding.”


Kursten ziet dan ook dat er steeds meer initiatieven worden genomen om een gezonde leefstijl te stimuleren. “Denk bijvoorbeeld aan scholen waar de kinderen tussen de middag een gezonde lunch geserveerd krijgen, maar ook het feit dat cursussen om te stoppen met roken worden vergoed in het basispakket en door de zorgverzekeraar vergoed worden. Ook wordt sinds een paar jaar de gecombineerde leefstijlinterventie (GLI) aangeboden. Als de huisarts constateert dat klachten mogelijk veroorzaakt worden door je leefstijl kan hij door verwijzen naar een leefstijlcoach voor GLI. Samen met een coach wordt er dan gewerkt aan een gezondere leefstijl, zodat klachten verdwijnen of niet verergeren. Op deze manier kunnen we een stap zetten om van gezondheid het verdienmodel te maken, in plaats van een verdienmodel gebaseerd op ziekte. Een andere belangrijke stap naar gezondheid als verdienmodel is om de prikkels in het systeem te veranderen door de zorg op een andere manier te bekostigen.”


Om dit echt goed door te voeren is echter nog één ding noodzakelijk: samenwerking. “De zorg is nu vaak erg geïsoleerd, maar we moeten echt over die schotten heen gaan kijken om preventief te werk te gaan”, vertelt Kursten. “Problemen in het sociale domein kunnen leiden tot gezondheidsproblemen, dus ook daar moeten we met zijn allen beter over na gaan denken. Als mensen klachten hebben door stress omdat zij bijvoorbeeld werkloos of dakloos zijn, dan heeft het geen zin om die stressklachten te behandelen zo lang het onderliggende probleem niet is opgelost. Daarom is samenwerking tussen de zorg en het sociale domein en daarmee ook tussen de gemeente en de e zorgverzekeraars van groot belang. Alleen samen kunnen we zorgen dat iedereen die zorg krijgt die nodig is.”

Delen

Journalist

Marjon Kruize

Related articles