European Media Partner

Nieuwe werelden veranderen het onderwijs

De keuze voor een opleiding of studierichting opent deuren naar nieuwe werelden. Werelden die bepaald niet stil staan als gevolg van globalisering en technologische ontwikkelingen, iets dat grote weerslag heeft op het Nederlandse hoger onderwijs.

Globalisering geeft een enorme impuls aan internationalisering in het hoger onderwijs. Beheersing van het Engels is inmiddels onmisbaar voor hoger opgeleiden, maar de internationalisering van het hoger onderwijs is veel meer dan dat. De bedoeling van internationalisering van onderwijs is dat studenten zich gemakkelijk leren bewegen en functioneren in internationale én interculturele leef-, leer-, werk- en onderzoekssituaties. Dit kan je natuurlijk leren op een Nederlandse universiteit of hogeschool. Daarnaast zijn studeren of stagelopen in het buitenland vruchtbare manieren voor studenten om internationaal én intercultureel vaardig te worden. 


Razendsnelle technologische ontwikkelingen zorgen voor toenemende digitalisering, robotisering en toepassing van artificiële intelligentie in de samenleving, en raken dus ook het hoger onderwijs diep. Studenten hebben nieuwe vaardigheden nodig voor complexer werk als gevolg van technologische ontwikkelingen. En zogenaamde crossovers tussen sociale studies en digitale technologie worden belangrijker. Opleidingen moeten zich vooral richten op datgene waar robots (nog) niet goed in zijn, zoals creatief denken en sociaal interacteren. Studenten willen zich kunnen voorbereiden op ‘een leven lang leren en studeren’, zodat zij de snelle veranderingen kunnen blijven bijbenen.


Voor hogescholen en
universiteiten biedt digitalisering ook kansen. Denk aan blended learning: een flexibel en op maat gesneden onderwijsaanbod, zowel virtueel als ‘live’. Maar dit digitale ‘plaats- en tijdonafhankelijk’ leren heeft ook keerzijden. Zo kan de sociale kant van onderwijs worden uitgehold, simpelweg omdat dagelijks contact tussen docenten en studenten minder vanzelfsprekend wordt. Dat zou een groot verlies zijn, want goede en frequente relaties met andere studenten, docenten en begeleiders zijn van doorslaggevend belang voor succes in studie en persoonlijke ontwikkeling. Onderwijs is en blijft dus een door en door sociale aangelegenheid, ook in tijden van internationalisering en digitalisering. 


prof.dr. Edith Hooge, voorzitter Onderwijsraad

Delen

Journalist

Related articles