European Media Partner

Neem de tijd voor het testament

Het zijn onzekere tijden. Voorkom verrassingen voor nabestaanden en denk tijdig na over het testament, ongeacht je leeftijd. Neem de tijd om na te denken over je testament, dit geldt voor zowel degene die het testament opstelt als degene die deze accepteert.

Lucienne van der Geld, directeur Netwerk Notarissen en docent notarieel recht aan de Radboud Universiteit sluit zich hierbij aan. “Je bent nooit te jong om over je testament na te denken. Ik zie de laatste tijd bijvoorbeeld veel jongeren die uit een gebroken familie komen waarbij een van de ouders bijvoorbeeld is hertrouwd of waarbij er geen contact meer is met een van de ouders, die hun testament willen vastleggen.” 


Lucienne van der Geld, directeur Netwerk Notarissen en docent notarieel recht aan de Radboud Universiteit


Men denkt momenteel meer na over hun testament, gaat Van der Geld verder. “Mensen zitten thuis en hebben meer tijd om hierover na te denken en hun administratie bij te werken. Bij de wat oudere mensen merken we dat zij hun testament er nog eens bij pakken en checken of hun testament nog oké is.” Iedereen doet op het moment andere dingen dan normaal en een grote groep richt zich op het testament. De deur wordt niet platgelopen, maar er is door de huidige situatie wel meer interesse, volgens Van der Geld. “Diegene die al een concepttekst hadden bij de notaris en nog geen handtekening hadden gezet, doen dat nu. Het hangt er ook van af waar je woont in Nederland. In het Noorden van Nederland zijn bijvoorbeeld minder corona gevallen, waardoor daar ook wat minder wordt nagedacht over het testament.”


We zien door de huidige situatie niet meer mensen die snelle beslissingen nemen wat betreft hun testament. Voor een testament moet je namelijk de tijd nemen, aldus Van der Geld. “Ik zeg ook altijd dat je beter in één keer er helemaal goed doorheen kunt lopen, want het is niet alleen het testament wat bij nalatenschap komt kijken.” Er zijn nog veel meer zaken die daarbij komen kijken, zoals is er een polis van een levensverzekering of andere verzekeringen, zijn er huwelijksvoorwaarden en wat zijn de uitvaartwensen? Probeer na te denken over wat er gebeurt bij overlijden en kijk dan letterlijk om je heen. Heb je bijvoorbeeld een huis wat je achterlaat, zijn er mensen van jou afhankelijk en wat bevindt zich allemaal online waar anderen dan toegang toe moeten hebben, aldus Van der Geld. 


Sinds een aantal jaren is er het levenstestament. Men wordt steeds ouder en een testament gaat in werking wanneer iemand is komen te overlijden. Een levenstestament gaat in werking wanneer iemand bij leven is, maar zelf geen beslissingen meer kan nemen over financiële, medische of persoonlijke zaken, volgens Van der Geld. “Door het tekort aan ic-bedden zien wij dat ouderen daar meer over gingen nadenken en zich afvroegen, wat wil ik als ik corona heb, wil ik dan naar de IC?”


Ten slotte, zou ik de mensen willen adviseren niet te snel de erfenis te accepteren, aldus Van der Geld. “Degene die is overleden kan ook schulden achterlaten. Als sprake is van een schulderfenis dan moeten erfgenamen de schulden uit eigen portemonnee betalen. Je hebt ook de keuze om de erfenis niet te accepteren of onder voorwaarden. Bij beneficiaire aanvaarding hoef je de schulden niet zelf te betalen mochten deze er zijn.” Het is dus belangrijk de tijd te nemen voor je testament en voor nabestaanden om te kiezen om hoe deze te accepteren of niet. 

Delen

Journalist

Féline van der Linde

Related articles