Weekly News

Iwan van der Wolf ARCHIEF

Nederlandse havens in digitale Top 5

De haven van Rotterdam groeide ooit uit tot de grootste ter wereld. Na 2004 is die status overgenomen door Shanghai, maar dat neemt niet weg dat ons land een duchtig woordje meespreekt. De Nederlandse havens wedijveren namelijk volop in de top met de meest ‘slimme’ havens. Het digitaliseringsproces is in volle gang.

“Ik denk dat we al heel ver zijn”, vertelt Iwan van der Wolf, directeur van Portbase, een organisatie die een sleutelpositie speelt in havenlogistieke netwerken. Niet alleen Rotterdam valt onder zijn werkgebied, ook de haven van Amsterdam. “De afgelopen tien jaar hebben we ons vooral bezig gehouden met het digitaliseren van documentstromen in de logistieke keten. Nu zijn we druk bezig met het faciliteren van datadeling over alle ketens heen. Die stap betekent een geweldige impuls voor realtime forecasting en planning.”

Waar dit op neerkomt, is dat schepen en ladingen nu weliswaar zijn te traceren, maar dat alle bewegingen daar omheen niet altijd vallen te herleiden. Je kunt je voorstellen dat transport over water allerlei navolgende processen op gang brengt, zoals het vrachtwagenvervoer naar het achterland. Het gaat bij die informatie vaak om externe databronnen. “Het aan elkaar knopen van die externe bronnen is een geweldige op- gave, terwijl we zoals gezegd al een heel eind zijn gevorderd met dat proces.”

Naast verdere digitalisering van de haven zet Portbase nu in op het beschikbaar stellen van realtime informatie. Het voordeel daarvan is dat het een positieve invloed heeft op de doorloopsnelheid. “Alle informatie is op het juiste moment beschikbaar en daar doen alle betrokkenen in de keten hun voordeel mee. Het hele proces wordt als het ware voorspelbaarder.”

De verdere digitalisering zorgt ook voor een verandering in de scholing van toekomstig personeel. De potige havenarbeiders van vroeger maken deels plaats voor ict’ers. Neemt dat een hoger werkloosheids- risico met zich mee? Van der Wolf: “Digitalisering vindt plaats in alle sectoren. Gelukkig is de ict-belangstelling onder jongeren groot. Tegelijkertijd zal er altijd fysieke arbeid nodig blijven in de havens. Daarmee is die dreiging van werkloosheid slechts beperkt actueel.”

Delen

Journalist

Hugo Schrameyer

Related articles