European Media Partner

Nederland Waterland

Voor sommigen is ‘water’ de normaalste zaak van de wereld. Voor anderen betekent het kunnen beschikken over water een dagelijkse strijd. In de vorige eeuw werd in Nederland vooral gestreden tegen opkomend water. Tegen het einde van die eeuw was daarin veel bereikt: harde verstevigingen langs kust en rivieren zorgden voor veiligheid. Tegenwoordig ben ik blij te kunnen constateren dat met innovatieve technologie samen wordt gewerkt mét water. Steeds beter leren we dat het uitstekend mogelijk is om naast veiligheid ook rekening te houden met waarden als waterkwaliteit, ecologie, landbouw en recreatie.

Dat wij tegenwoordig internationaal nog steeds vooral bekend staan door Hansje Brinker is een minder heuglijk feit. Onze brede Topsector Water & Maritiem heeft een schat aan kennis en expertise waardoor we een bijdrage kunnen leveren aan de oplossing voor maatschappelijke vraagstukken wereldwijd. En aan nieuwe antwoorden wordt op allerlei vlakken heel hard gewerkt. Gezamenlijk wil ik dan ook meer inzetten op het beter positioneren van onze identiteit ‘Nederland Waterland’; nationaal maar zeker ook internationaal. Nederlandse handelsmissies worden vaak met open armen ontvangen wegens onze expertise rondom waterveiligheid van land. Laten we die ingang beter gebruiken om te laten zien wat we in huis hebben op het gebied van het water zelf. Er zijn allerlei start-ups en MKB’ers in de nichemarkten van de inventieve watertechnologie die deze ruimte goed kunnen gebruiken om zichzelf te presenteren. Teamwork makes the dream work!


Samen met vele mensen in de sector geloven we in de innovatiekracht van Nederland, waarbij de nadruk ligt op het leveren van oplossingen voor het steeds grilliger wordende klimaat. Dat heeft overal ter wereld effect. Wanneer ik binnen onze landsgrenzen kijk dan was de laatste zomer de warmste gemeten in afgelopen drie eeuwen. De effecten daarvan waren tot in december nog voelbaar door onder meer de lage rivierstanden, lage grondwaterstanden en dreigende verzilting van drinkwatervoorraden. Door de lage rivierstanden konden schepen maar half geladen varen, waardoor meer vracht over de weg wordt vervoerd. Dit betekent vanzelf dat per ton vracht meer emissie wordt uitgestoten. Dit verklaart wellicht waarom het maatschappelijk onderzoek langs ‘De Blauwe Route’ wordt gevormd.


Lage grondwaterstand in de veenweidegebieden beïnvloedt de natuur en landbouw. Waterbedrijven hebben steeds meer moeite om zoetwater te vinden. Daarnaast speelt vervuiling van ons oppervlakte en zeewater door microplastics een steeds grotere rol in onze voedselketen waardoor grotere gezondheidsrisico’s ontstaan. Water verbindt en is de schakel in vele systemen. Een goed watermanagement en klimaatcondities heeft direct gevolg voor natuur, voedsel, logistiek en energie.


Topsector Water & Maritiem werkt graag met concrete projecten en doelen. Per sector verdiepen wij ons in 25 innovatiethema’s. Innovatie heeft een bepaalde risicofactor in zich en de markt is opzoek naar een zachte lanceringsmogelijkheid. Gezamenlijk werken door de gouden driehoek in de gehele keten verkort de aanlooptijd en verlaagd deze risicofactor. De Topsector heeft een aantal proefprojecten omarmd, waaronder Nova Delta, de Pelagia (onderzoeksschip NIOZ), Coastar, Digishape en Power to X. Door deze proefprojecten kan Topsector Water & Maritiem haar aandacht richten op concrete doelen op het gebied van klimaatverandering en hierbij partijen bijeen brengen, krachten bundelen, een visie te verwoorden, een platform in te richten en een ambassadeursrol te vervullen. Het zal hoe dan ook betekenen dat de Nederlandse watersector nog beter leert om gezamenlijk de uitdaging van klimaatverandering op te pakken en dit te tonen aan de rest van de wereld. 


Hans Huis in ’t Veld, Boegbeeld Topsector Water & Maritiem

Delen

Journalist

Related articles