European Media Partner
Lotte de Bruijn, Directeur Nederland ICT OPINIE

Nederland moet digitaal sterker worden

ICT is de motor van de economie. De cijfers spreken voor zich. Ruim een derde van de economische groei in de afgelopen 25 jaar is toe te schrijven aan digitale bedrijvigheid. Los van de cijfers; succesvolle digitale transformatie is bepalend voor de concurrentiepositie van Nederland en voor die van individuele bedrijven.

‘We zullen dus meer jongens en meisjes moeten interesseren om mee te doen met de digitale transformatie’

Gelukkig heeft Nederland een prima uitgangspositie. De digitale infrastructuur is uitstekend, het vestigingsklimaat is aantrekkelijk en Nederlandse consumenten en bedrijven zijn over het algemeen ICT-minded. Nederland staat dan ook steevast in de hoogste regionen van internationale ranglijsten op het gebied van digitalisering. Maar concurrentie ligt op de loer. Daarom is het van groot belang dat overheid en bedrijfsleven werk maken van de digitale transformatie. We zullen ons bijvoorbeeld beter moeten wapenen tegen cybercriminaliteit. De schade als gevolg daarvan wordt, alleen al in Nederland, geraamd op 10 miljard euro per jaar. Een rem op de groei is het dreigend tekort aan hoogopgeleide IT-professionals. Dat heeft niet alleen grote gevolgen voor ICT-bedrijven, maar ook voor de gebruikers van ICT. Die gebruikers bieden nu al werk aan 70 procent van alle ICT’ers. We zullen dus meer jongens en meisjes moeten interesseren om mee te doen met de digitale transformatie. Er is overigens geen sector waar digitalisering geen rol speelt. In de zorg nemen e-health en bio-informatica een enorme vlucht. Binnen de krijgsmacht is er toenemende aandacht voor cyberdefensie. De transitie naar een duurzame energievoorziening wordt mogelijk gemaakt door IT-toepassingen. Denk bijvoorbeeld aan de laadinfrastructuur voor elektrisch vervoer. Innovaties volgen elkaar in hoog tempo op. Soms zo snel dat eerdere 
investeringen nog niet of nauwelijks zijn terugverdiend. Dat tekent de dynamiek van de sector. Voor vraagstukken op het gebied van privacy, intellectueel eigendom en inrichting van ons onderwijs zijn geen eenvoudige oplossingen beschikbaar. Maar dat mag niet leiden tot stagnatie. Laten we vooral geen tempo verliezen. Met het oog op de afgelopen verkiezingen roep ik de politiek op in de komende kabinetsperiode Nederland ‘digitaal’ sterker te maken. Goede verhalen en mooie voorbeelden vormen daarvoor de inspiratie. En dat geldt zeker ook voor ondernemers.

Delen

Journalist

Related articles