European Media Partner

Nederland als topspeler in de chemische industrie

De Nederlandse chemische industrie is een wereldspeler. We zijn de vierde producent van Europa en wereldwijd de tiende. Met 44.000 werknemers en 50 miljard euro omzet is het een essentiële industrie voor ons land. Jaarlijks levert de chemie 13% van de toegevoegde waarde en 18% van de export.

Toch is ons imago niet al te best. De laatste tijd was de chemie vaak negatief in het nieuws, terwijl juist deze sector zoveel toegevoegde waarde levert. Er is dus werk aan de winkel.

 

Het klopt dat onze sector veel fossiele grondstoffen gebruikt, voor zowel brandstof als grondstof voor producten. De industrie heeft bijgevolg een grote CO2-uitstoot. Maar we hebben ook enorm veel bereikt. Sinds 1990 is onze CO2-uitstoot met 25% gereduceerd, terwijl de productie is verdubbeld. 

 

Toch hebben we volmondig ja gezegd tegen het Akkoord van Parijs en gaan we de CO2-uitstoot terugdringen. Tegen 2050 moeten we daarom zo goed als CO2-neutraal zijn. In onze Routekaart 2050 toont de sector te kunnen verduurzamen, al is dat wel een enorme opgave. Nederland heeft de oplossingen van de chemische sector hard nodig om de doelstellingen te halen. Denk bijvoorbeeld aan lichtere, sterke materialen voor transport, isolatie voor gebouwen en het recyclen van materialen.

 

Op weg naar die duurzame toekomst hebben we in Nederland afgesproken dat we de CO2-uitstoot in 2030 met 49% reduceren ten opzichte van 1990. De industrie gaat zelfs 59% CO2 reduceren. Deze enorme inspanning vereist 10 tot 15 miljard euro aan extra investeringen tot 2030. Voor de Nederlandse chemische industrie is het een van de grootste inspanningen die ze ooit heeft geleverd.

 

Om concurrerend te blijven is ondersteuning van de Nederlandse overheid essentieel. We moeten voorkomen dat onze efficiënte industrie verdwijnt naar landen als China en de VS en dat we aantrekkelijk blijven voor investeringen. Het doel is de industrie te verduurzamen, niet weg te jagen.

 

Europa kent een ambitieus klimaatbeleid. Nederland doet daar met het Klimaatakkoord een schepje bovenop, met name voor de industrie. Als we deze ambities goed vormgeven kan Nederland aantrekkelijk blijven voor de chemische industrie en bouwen we aan een duurzame toekomst.

 

Als de Nederlandse chemische industrie blijft innoveren, kan die wereldwijde toppositie een nieuw verdienmodel zijn. Want de vraag naar duurzame innovaties zal de komende decennia groot blijven. Wereldwijd.

 

Bernard Wientjes, voorzitter Koninklijke VNCI

Delen

Journalist

Related articles