European Media Partner

Natuur en veiligheid in deltawerken

Nederland excelleert in de waterbouw. Al 150 jaar ontwikkelen we deltatechnologieën en -oplossingen die wereldwijd ingezet worden. Nederland is de ideale proeftuin voor deltatechnologie; we zijn de etalage voor internationale afnemers en (potentiële) studenten van de waterbouw. En samen met de natuur ontwikkelen we de waterbouw naar een volgende fase.

“Ruim tien jaar terug is de wens ontstaan om meer waterbouwkundige ecologische kennis te ontwikkelen. We willen niet tegen de natuur in werken, maar met de natuur samen.” 

Als voorzitter van de Vereniging van Waterbouwers zit Hendrik Postma op de eerste rij voor innovaties in de waterbouw: “De vereniging vertegenwoordigt alle partijen die actief zijn in de waterbouw, van klein tot groot en van lokaal tot internationaal.” 


Henk Nieboer, de huidige directeur van EcoShape (opgericht door de leden van de Vereniging van Waterbouwers), vertelt wat nu de voornaamste ontwikkeling is in de waterbouw: “Al sinds de oprichting van EcoShape focussen wij ons op het concept ‘Building with Nature’. Dit is een ontwerppraktijk waarbij de diensten van de natuur worden gebruikt om door de maatschappij de gevraagde functies, zoals bijvoorbeeld veiligheid tegen hoogwater, te vervullen. Zo werken we niet tegen de natuur in, maar werken we met de natuur samen.” 


Zowel Postma als Nieboer geven aan dat deze ecologische vooruitgang in deltawerken is ontstaan door zorgen over de aantasting van natuur: “Er was zorg over het aanleggen van infrastructurele werken ten opzichte van de consequenties die ze hadden voor de natuur”, vertelt Postma. “Vooral de baggeraars liepen tegen deze milieuvraagstukken aan. Zo is de wens ontstaan zodanig te ontwerpen en te bouwen dat het ecosysteem er ook beter van wordt”, aldus Nieboer. Een voorbeeld van een Building with Nature-project is de ontwikkeling van mangrovebossen als kustbescherming in Indonesië. Niet alleen beschermen we de bevolking tegen klimaatveranderingen, we dragen hiermee ook bij aan de gezondheid van de natuur.


Een van de redenen dat deze ecologische oplossingen niet eerder op deze wijze ingezet zijn, is het gebrek aan kennis: “Sinds 2008 zijn er ook enorm veel promovendi en studenten op dit gebied bij gekomen. Dit is een zeer positieve ontwikkeling”, aldus Nieboer. Ook Postma benoemt het gebrek aan kennis op ecologisch gebied als belangrijk aandachtspunt van de afgelopen jaren: “Als vereniging stellen wij alle informatie uit de sector gratis beschikbaar aan al onze leden. We willen dat iedereen zo goed mogelijk geïnformeerd is. Het is belangrijk dat alle samenwerkende partijen inhoudelijke gesprekspartners kunnen zijn.”


Een belangrijk onderwerp bij waterbouwkundige werken is veiligheid. Dit geldt onveranderd voor Building with Nature-oplossingen, maar hierin moeten nog stappen gezet worden: “Er leven nog veel innovatievragen rondom de nieuwe technologieën. Bij de meer traditionele werken kunnen we putten uit 150 jaar wetenschappelijk onderzoek, maar met deze natuurgerichte oplossingen moeten we de komende jaren onze kennis verder uitbreiden door middel van onderzoek en proefprojecten. Het is nu nog moeilijk kwantificeerbaar”, aldus Nieboer. “Maar deze toekomst is geen bedreiging, maar een uitdaging.”, vult Postma aan: “Veiligheid staat bij ons hoog in het vaandel en is meer dan enkel waterbouwkundige veiligheid. Enerzijds moeten alle werkers veilig naar huis kunnen na hun werkdag. Anderzijds moeten de werken ook veiligheid bieden voor de bevolking, bijvoorbeeld tegen klimaatverandering. We bereiden ons voor op de stijging van de zeespiegel, een verandering in het golfklimaat en we willen grote pieken van waterafvoer kunnen verwerken en bergen voor drogere periodes.”

Feit

Zowel Hendrik Postma als Henk Nieboer zijn al ruim dertig jaar actief in het vak

Een van de baanbrekende internationale projecten voor ecologische waterbouw is de ontwikkeling van mangrovebossen in Indonesië als kustbescherming;

Het budget voor de waterbouw is in zeven jaar anderhalf keer vergroot

Binnen EcoShape wordt samengewerkt in de Dutch Diamond, een unieke samenwerking tussen overheid, bedrijfsleven, kennisinstellingen en NGO’s

Delen

Journalist

Eoin Hennekam

Related articles