European Media Partner

Naast inhoud is persoonlijke ontwikkeling net zo belangrijk

Leerlingen moeten al op zeer jonge leeftijd een profiel kiezen op de middelbare school. Op basis van deze keuze wordt de studie bepaald en daarmee ook welk beroep later kan worden uitgeoefend. Een keuze die heel erg moeilijk is, zeker wanneer leerlingen nog  jong zijn en volop hun interesses aan het verkennen zijn.

Het is dan ook belangrijk om hen tijdens de studie te begeleiden op persoonlijk vlak en  te zorgen voor een breed studiepakket. Het bieden van een brede integrale studie, zoals de studie marketing, communicatie en creatie van The New School zorgt ervoor dat de studenten niet voor één specifiek beroep worden opgeleid en gedurende hun studiejaren erachter kunnen komen welke richting zij op zouden willen gaan en dat vervolgens ook kunnen doen. Op persoonlijk vlak worden de studenten tijdens deze studie op verschillende manieren geholpen. Allereerst door het feit dat de klassen klein zijn en maximaal vijftig studenten per jaar worden toegelaten. Zo heeft de docent de volledige aandacht voor elke student in zijn of haar klas. 


Daar tegenover staat dat de opleiding particulier is, in de vorm van een stichting, goed geaccrediteerd door de overheid, zonder winstoogmerk, waardoor het geld dat binnenkomt wordt ingezet voor het onderwijs dat gegeven wordt. Bij een reguliere hogeschool liggen de kosten die gemaakt worden voor één student tussen de 45-50.000 euro voor vier studiejaren. Dit wordt vervolgens door de overheid gefinancierd. Op de particuliere marketing, communicatie en creatie opleiding worden dezelfde kosten gemaakt per student voor dezelfde vier studiejaren, maar wordt dit niet gefinancierd door de overheid. Dit houdt in dat de studenten, en hun familie, dit gedeeltelijk of helemaal zelf moeten financieren. Studenten die voor deze opleiding kunnen en mogen kiezen en deelnemen zijn dan ook erg bevoorrecht. En daar zijn de studenten zich goed bewust van. 


De Duitse term Bildung, de vorming tot zelfstandige, vrij en goede persoonlijkheden, staat centraal bij de opleiding. En naast persoonlijke ontwikkeling wordt er ook aandacht besteed aan de professionele ontwikkeling. Het doen van twee stages, in het derde en vierde (laatste) studiejaar aan de The New School is dan ook verplicht. Met de stages brengen de studenten hun kennis in de praktijk en bouwen hiermee ook een netwerk op die van pas kan komen in hun latere carrière. In principe kan iedereen met een MBO-niveau 4, havo of VWO diploma aan de studie beginnen. De toekomstige studenten moeten alleen van tevoren een taal- en rekentoets maken. Dit is niet bindend, maar een aantal vakken zijn economisch van aard. Het is dan noodzakelijk om een goede basis rekenvaardigheid te hebben. Voordat studenten worden toegelaten wordt er een gesprek aangegaan met de toekomstige student. Het is voor beide partijen belangrijk om vooraf in te kunnen schatten of de opleiding een goede match is met de student voor vier succesvolle studiejaren, voor beide partijen. Via verschillende voorlichtingsbijeenkomsten en een dagje meelopen om de sfeer te proeven en alvast kennis te maken met medewerkers en studenten, kun de toekomstige student erachter komen of het echt de opleiding is die past.  


Met een brede opleiding waar inhoud, persoonlijke aandacht, het doen van onderzoek en het opdoen van praktijkervaring centraal staan is de toekomstige creatieve student klaar voor een succesvolle toekomst.


Delen

Journalist

Related articles