European Media Partner

Naar een klimaatneutraal Europa

Het klimaat verkeert momenteel in een noodtoestand waar snel iets aan gedaan moet worden. De Europese Green Deal, die pleit voor een klimaatneutraal Europa, zal hierin een belangrijke rol gaan spelen.

Onlangs presenteerde de Europese Commissie de Green Deal, een routekaart op weg naar een duurzame Europese economie waarin klimaat- en milieuproblemen worden gezien als kansen op alle beleidsterreinen. Het plan zou ervoor moeten zorgen dat Europa in 2050 het eerste klimaatneutrale continent ter wereld wordt. En dat is niet het enige. De Green Deal zal ook de economie stimuleren, de volksgezondheid en levenskwaliteit verbeteren en de natuur beschermen.


In het persbericht stelt voorzitter Ursula von der Leyen dat de Europese Green Deal een nieuwe groeistrategie is die meer opbrengt dan hij kost. De strategie gaat in op de manier waarop we leven, werken, produceren en consumeren en legt uit hoe we dit kunnen veranderen om ons leven gezonder en onze bedrijven innovatiever te maken. Een goede uitgevoerde strategie kan er volgens Von der Leyen voor zorgen dat onze economie wereldleider wordt, terwijl we ook onze planeet en alles wat er op leeft, onze biodiversiteit, onze bossen en onze zeeën beschermen. Ook laat Europa de rest van de wereld dan zien dat je wel degelijk duurzaam én concurrerend kan zijn, waardoor andere werelddelen ons hopelijk zullen volgen.


Het plan beschrijft hoe we de uitstoof kunnen terugbrengen, we het milieu gezonder maken en de natuur beschermen terwijl we ook nieuwe economische kansen blijven scheppen. Elke sector en elk land zal hieraan een steentje moeten bijdragen om de transitie te doen slagen, stelt uitvoerend vicevoorzitter Frans Timmermans in datzelfde persbericht.


Zo’n ommekeer vergt echter wel forse investeringen, zowel van de EU als van de overheden in de lidstaten en de private sector. Hiervoor is dan ook. Een investeringsplan gepresenteerd dat de aanzet zal zijn voor overheidsinvesteringen en dat zal helpen particuliere middelen vrij te maken via financiële EU-instrumenten zoals InvestEU. Uiteindelijk zou dit een biljoen euro aan investeringen moeten opleveren.


Ook wordt er gezorgd voor een rechtvaardige transitie, immers is niet elke regio even ver wanneer het op de energietransitie aankomt. Alle regio’s zullen financiering nodig hebben en het investeringsplan voorziet daar dan ook in. Dankzij deze investeringen komen er genoeg middelen vrij om werknemers en gemeenschappen te helpen die momenteel nog afhankelijk zijn van de waardeketen van fossiele brandstoffen. Vooral de meest kwetsbare burgers krijgen hierdoor bescherming, omscholing en arbeidskansen in nieuwe economische sectoren.


In maart 2020 zal de Commissie ook een klimaatpact lanceren om de burger een stem en een rol in de nieuwe maatregelen te geven, informatie te delen, lokale initiatieven te promoten en oplossingen te verspreiden om anderen te inspireren. Zo wordt iedereen betrokken bij de uitvoering van de Green Deal.

Delen

Journalist

Marjon Kruize

Related articles