European Media Partner

Multimodaal reizen

3 vragen aan Ronald Haanstra Algemeen directeur MobilityMixx

 

Hoe ziet de mobiliteit van de toekomst er uit?

“Wat echt een trend gaat worden, is dat we onze reis multimodaal gaan plannen. Vroeger was de auto een vanzelfsprekende optie om van A naar B te komen, nu gaan we steeds vaker de keuze maken voor verschillende vervoermiddelen. Daar kan een huurauto tussen zitten, maar ook bijvoorbeeld een reisdeel met het openbaar vervoer of met een huurfiets.”

 

Hoe komt het dat die trend in opkomst is?

“Drie redenen. Ten eerste: door verdergaande digitalisering is het op elkaar afstemmen van vervoermogelijkheden steeds beter in te regelen. Zo kun je de reis eenvoudig en correct inplannen, ook al maak je gebruik van verschillende middelen. Tweede reden: we raken meer milieubewust. Dus willen we best een keertje kiezen voor het openbaar vervoer. En derde reden: bedrijven en overheden stappen af van het traditionele leasemodel. Ze kiezen steeds vaker een oplossing waarbij de gebruiker vervoer inkoopt, ongeacht het transportmiddel. Afhankelijk van de transportbehoefte kiest de gebruiker de ene keer een deelauto en misschien de volgende keer een fiets.”

 

Gaat het nu echt een keer lukken om mensen uit de auto te krijgen?

“Dat denk ik wel. Je moet niet alleen mensen financieel belonen om de auto te laten staan, je moet toegang tot alternatieven zo laagdrempelig mogelijk maken. Met een generieke vervoerskaart die toegang geeft tot verschillende reismiddelen gaat dat lukken.”

Delen

Journalist

Hugo Schrameyer

Related articles