European Media Partner

Mogelijke nieuwe sancties tegen Rusland als reactie op de veroordeling van Navalny

Na jaren van verslechterde betrekkingen, lopen de spanningen tussen de Europese Unie (EU) en Rusland wederom verder op als gevolg van de veroordeling van de Russische oppositieleider Aleksej Navalny. Mogelijke nieuwe sancties tegen Rusland staan op de agenda tijdens de vergadering van de Europese buitenlandministers op 22 februari 2021. Alles duidt erop dat die sancties er ook daadwerkelijk gaan komen.

De mogelijk in te stellen sancties zullen naar verwachting bestaan uit inreisverboden en bevriezing van banktegoeden van de personen en rechtspersonen die betrokken zijn geweest bij mensenrechtenschendingen in Rusland. Vooralsnog zullen de sancties, indien overeengekomen, voornamelijk zijn gericht tegen Russische regeringsfunctionarissen en niet tegen oligarchen, zoals verzocht door de Europarlementariërs en tevens door Navalny zelf. De reden hiervoor is dat de EU voornemens is de sancties zo snel mogelijk op te leggen en het vinden van sluitend bewijs om de oligarchen te kunnen sanctioneren kan de snelheid van de op te leggen sancties in gevaar brengen.


De mogelijke nieuwe sancties tegen Rusland zouden de eerste sancties kunnen zijn die worden opgelegd op grond van het nieuwe Europese sanctieregime dat in december 2020 in werking is getreden, de zogenoemde Europese Magnitsky-wet. Op grond van de Magnitsky-wet kan de EU gemakkelijker maatregelen treffen tegen mensenrechtenschenders wereldwijd. 


Over het eventueel stopzetten van de Nord Stream II-gaspijpleiding van Rusland naar Duitsland wordt, ondanks oproepen van sommige lidstaten en het Europees Parlement, vooralsnog niet gesproken.

Feit

Sinds 2014 gelden er vanuit de EU sancties tegen Rusland. Kort samengevat bevat het huidige sanctieregime tegen Rusland de volgende beperkingen:

  • Kapitaalmarktrestricties tegen een aantal Russische staatsbanken en grote Russische staatsbedrijven in de olie- en defensiesectoren.
  • Uitvoerverbod voor wapens en gerelateerde producten (geldt ook voor technische en financiële ondersteuning).
  • Invoerverbod voor wapens en gerelateerde producten uit Rusland.
  • Uitvoerverbod voor producten en technologieën voor tweeërlei gebruik (militair zowel als civiel te gebruiken), als de goederen uitgevoerd worden naar militaire eindgebruikers of bestemd zijn voor militair eindgebruik.
  • Uitvoerverbod voor bepaalde apparatuur, technologie en dienstverlening voor diepwaterolie-exploratie en- productie, Arctische olie-exploratie en –productie en schalieolieprojecten.

Delen

Journalist

Eline Mooring

Related articles