European Media Partner

Mobiele mondzorg helpt kwetsbare ouderen

Goede mondverzorging is essentieel voor een goede gezondheid. Het voorkomt ontstoken tandvlees, zenuwaandoeningen en aangezichtspijnen, maar verkleint ook de kans op bijvoorbeeld ondervoeding en gewichtsafname en kauw- en/of slikproblematiek. 

Echter, voor bewoners van (zorg)instellingen is het vaak lastig om de juiste mondzorg te ontvangen. In sommige gevallen kunnen ze zelf niet goed meer voor hun gebit zorgen en voor mensen die bijvoorbeeld bedlegerig zijn is het onmogelijk om regelmatig naar de tandarts te gaan. Als antwoord daarop heeft NoviaCura mobiele mondzorg opgezet, om zo de mondzorg naar de cliënt te brengen, in plaats van andersom.
Mondzorg is namelijk van levensbelang. Maar liefst tien procent van de sterfgevallen als gevolg van een longontsteking bij ouderen zijn het gevolg van het inademen van mondbacteriën, aldus mijngezondheidsgids.nl


Om goede mondzorg toegankelijk te maken voor zorgafhankelijke bewoners van (zorg)instellingen, zal professionele mondzorg naar de instellingen toegebracht moeten worden. Om deze zorg vervolgens passend, veilig, efficiënt, humaan en duurzaam aan te bieden zal de zorgscope op zowel de zorgafhankelijke cliënt als de (zorg)instelling geplaatst moeten worden en dient gezond en ergonomisch werken voor de professionals te allen tijde geborgd te zijn. NoviaCura doet exact dat.


“Onder andere door de personeelstekorten in de (ouderen)zorg wil mondzorg er nog wel eens bij inschieten”, vertelt Franca van Venrooij, directeur van NoviaCura. “Onze mobiele mondzorgpraktijken brengen deze zorg op een unieke manier bij de zorginstellingen. Ons team van mondzorgprofessionals kan op locatie alle behandelingen realiseren die normaal gesproken worden uitgevoerd in de tandartspraktijk. Daarnaast doen we ook aan preventieve mondzorg, omdat mondgezondheid niet met enkel tandartscontroles te ondervangen is.”


Bij preventieve zorg wordt de cliënt jaarlijks bezocht door een mondhygiënist van NoviaCura. Deze werkt zelfstandig op locatie, binnen de muren van de instelling. Dit kan plaatsvinden op de kamer van de cliënt of in een aparte, hiervoor aangewezen ruimte. Zij geven bijvoorbeeld goede voorlichting en instructies over het onderhouden van het gebit of de prothese. Tandtechniekers en -prothetici bij NoviaCura maken eveneens deel uit van het mondzorgteam. Zij verzorgen het aanmeten, repareren en aanpassen van de gebitsprotheses.


Daarnaast wordt ook gedaan aan curatieve mondzorg. NoviaCura werkt hiervoor samen met BIG-geregistreerde tandartsen die affiniteit hebben met de doelgroep en  die werkzaam zijn op de Dental Cars. Deze Dental Cars zijn klinisch, veilig en voldoen aan alle hygiëne- en veiligheidseisen als opgesteld door de KNMT en getoetst door de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ). “Halfjaarlijks wordt de mondgezondheid van de cliënt door de tandarts gecontroleerd”, vertelt Van Venrooij. “En indien de mondgezondheid een behandeling vereist, wordt deze uitgevoerd. Deze vinden plaats na overleg met de zorginstelling en akkoordbevinding van de cliënt of diens vertegenwoordiger.” Tevens verlenen ook de mondhygiënisten curatieve zorg, door middel van gebitsreinigingen in de Compact Dental Cars (een kleinere variant Dental Car) van NoviaCura.


“Wij trachten het tehuis een hoop werk uit handen te nemen”, gaat Van Venrooij verder. “Alle cliënten worden opgehaald met een speciale rolbehandelstoel en na de controle of behandeling ook weer teruggebracht. Dat is niet alleen veiliger en minder belastend voor de cliënt dan een traditioneel tandartsbezoek, maar spaart ook kostbare tijd en energie voor de zorgverlener. Hierdoor blijft er meer tijd beschikbaar voor de zorgverlening omdat de reis- en wachttijden die gepaard gaan met het begeleiden van cliënten naar reguliere tandartspraktijken wegvallen.”


Mocht de cliënt zelfs niet meer in de rolbehandelstoel naar de Dental Car vervoerd kunnen worden, dan kan de controle ook binnen de muren van de instelling plaatsvinden, bijvoorbeeld op de kamer van de cliënt of in een daarvoor aangewezen ruimte in de instelling. Alle behandelingen daarentegen vinden plaats in de Dental Car hetzij in eigen rolstoel of eigen verpleegbed wanneer het voor een cliënt niet mogelijk is om over te stappen naar de rolbehandelstoel. “Om goede mondzorg toegankelijk te maken voor zorgafhankelijke bewoners van (zorg)instellingen, zal de professionele mondzorg naar deze instellingen toegebracht moeten worden. Er valt nog veel te winnen als het gaat om betere mondzorg voor zorgafhankelijke cliënten en een mobiele mondzorgpraktijk kan hier op een snelle, maar bovenal veilige manier enorm aan bijdragen.”


noviacura.nl

 

Delen

Journalist

Related articles