European Media Partner

Michiel van der Meer: Watertransitie in de industrie

De afgelopen jaren is steeds meer zichtbaar geworden dat we te maken hebben met droogte en klimaatverandering. Je mag in de zomer je zwembadje niet meer vullen met (drink)water en in sommige gevallen kunnen we zelfs onze gewassen niet meer besproeien. “Nederland is eigenlijk helemaal geen waterland meer.”

“We hebben die droogte eigenlijk zelf veroorzaakt door jarenlang supergoed te polderen”, vertelt Michiel van der Meer, environmental manager met een focus op water bij Bilfinger Tebodin. “Maar ook klimaatverandering heeft hierin een belangrijke rol gespeeld. Water blijft echter wel levensbehoefte nummer één, dus we worden ons steeds bewuster van ons watergebruik. Ook de industrie moet hieraan hun steentje bijdragen, want het watergebruik is hier enorm.”


Water wordt in de maakindustrie ook wel het ‘blauwe goud’ genoemd, stelt Van der Meer. “Het is enorm belangrijk want voor elk proces is water nodig en het grootste probleem is dat watergebruik ook vanzelfsprekend is. Het merendeel van het water dat gebruikt wordt in de industrie komt gewoon uit de kraan. De vraag is of je wel echt drinkwaterkwaliteit nodig hebt voor al deze toepassingen.”


Een belangrijke eerste stap is bewustwording, vertelt Van der Meer. “We moeten allereerst gaan kijken of we minder water kunnen gebruiken, maar in veel gevallen is dat niet mogelijk. Dan is het zaak de vanzelfsprekendheid van water ter discussie te stellen. Hoe kunnen we daar toekomstgericht en duurzaam naar kijken? Bijvoorbeeld door geen drinkwater te gebruiken, maar het effluent van een waterzuivering of het gezuiverde proceswater uit de industrie. Dan heb je misschien geen water van drinkwaterkwaliteit, maar  wel van voldoende kwaliteit voor de procesvoering. Of door bijvoorbeeld hemelwater op te vangen binnen het eigen terrein en dat te gebruiken in het proces. Dat zijn belangrijke afwegingen die we moeten gaan maken.”


Toch blijft water momenteel nog achter, stelt Van der Meer. “Voornamelijk omdat er nog geen sluitende business case is. De installaties die hiervoor nodig zijn, zijn duur en water uit de kraan is ontzettend goedkoop. Om deze problemen op te lossen moet de industrie dus samen met de overheid, drinkwaterbedrijven en buurtbedrijven gaan kijken naar integrale manieren om deze transitie haalbaar te maken. Dat is van groot maatschappelijk belang, en het bewust omgaan met onze watervoorziening speelt een belangrijke rol in de gehele optimalisering en verduurzaming van de industrie.”


Delen

Journalist

Marjon Kruize

Related articles