European Media Partner

Meer waardering voor flexibiliteit op de arbeidsmarkt

De afgelopen jaren staat flexwerk flink onder druk. Tegelijkertijd zie je de laatste tijd de waardering voor flexibel werk toenemen. Een ontwikkeling die we toejuichen, zegt NBBU-directeur Marco Bastian. “Het is belangrijk dat ook de positieve kanten van flexibel werk en de bijdrage van de flexbranche aan de wendbaarheid van bedrijven het podium krijgen dat zij verdienen.”

Met een basisregeling weet iedere werkende zich verzekerd van inkomenszekerheid, zodat zij met een geruster gemoed kunnen deelnemen aan de arbeidsmarkt.

Voor uitzendkrachten en zzp’ers is het in 2020 door de corona-omstandigheden niet altijd gemakkelijk geweest. “Veel uitzendkrachten in bijvoorbeeld de horeca en evenementenbranche verloren hun baan en zzp’ers zagen, afhankelijk van hun sector, hun opdrachten verdampen of juist toenemen”, aldus Bastian. “De overheid zette hiervoor diverse noodmaatregelen op, waaronder de NOW en TOZO. Dit zijn ruimhartige steunpakketten van de overheid. Deze steunmaatregelen lenigen een hoge nood, maar zijn niet honderd procent dekkend. Ondernemers moeten vaak het gat vanuit eigen zak aanvullen. Ook hierbij konden flexwerkers door hun arbeidsverleden tussen wal en schip vallen. Denk bijvoorbeeld aan studenten met een bijbaan in de horeca die hun werk verloren en niet in aanmerking komen voor een uitkering. Wij hebben ons hard gemaakt om ook voor flexwerkers een steunmaatregel te realiseren.”


Nu de verkiezingen op komst zijn, is er nog veel werk te verzetten, stelt Bastian. “Men kijkt naar de arbeidsmarkt in het algemeen en er is bijzondere aandacht voor flexibiliteit. Nu worden de lijnen voor de komende jaren uitgestippeld. We zijn hard bezig onze standpunten hierover voor het voetlicht te brengen. Wat voor arbeidsmarkt willen we? Het is volgens ons belangrijk dat de arbeidsmarkt kan voorzien in de toenemende behoefte aan wendbaarheid bij bedrijven, maar tegelijkertijd zo veel mogelijk welzijn biedt aan een zo groot mogelijk deel van de werkzame bevolking, bijvoorbeeld in de vorm van een basisregeling voor alle werkenden, los van contractvorm.”


“Als morgen alle uitzendkrachten en zzp’ers stoppen, functioneert een groot deel van ons land niet meer. Alle schakels in de arbeidsmarkt spelen een belangrijke rol en processen die staan of vallen bij flexibiliteit zijn zonder flexwerkers meteen een stuk minder werkbaar. Je moet kunnen aanpassen en schakelen.”


“Nog altijd ligt de focus op vaste dienstverbanden. Terwijl contractvorm minder relevant zou moeten zijn voor zekerheid. De coronacrisis toont dat eens te meer aan. Dat is een van de redenen waarom wij pleiten voor een basisregeling voor alle werkenden. Iedere werkende weet zich verzekerd van inkomenszekerheid, zodat zij met een geruster gemoed kunnen deelnemen aan de arbeidsmarkt. Er zijn namelijk ook heel veel mensen die juist gedijen bij flexibel werken.”

Delen

Journalist

Marjon Kruize

Related articles