European Media Partner

Meer waardering voor de zzp’er

De rechten en plichten die je hebt als traditionele werknemer zijn voor veel zelfstandigen een doorn in het oog. Werknemers worden vertegenwoordigd door een werknemersvereniging, werkgevers door een werkgeversvereniging en zzp’ers door een zzp-vakbond. Toch voelt de laatste groep zich steeds vaker minder vertegenwoordigd door de zzp-vakbonden. Daarnaast werd de afgelopen maanden duidelijk dat de zzp’ers het ontzettend zwaar te verduren hebben door de coronacrisis.

Roos Wouters, oprichter en aanjager van de Werkvereniging, vindt de huidige rechten en plichten die aan verschillende vormen van werk zijn gekoppeld achterhaald. “Het huidige stelsel gaat uit van werkenden die in overzichtelijke hokjes te plaatsen zijn waar bijpassende oplossingen bij horen. Je bent namelijk een werkgever, een werknemer of ondernemer met of zonder personeel. Helaas is in deze periode gebleken, maar ook ver daarvoor al, dat deze indeling niet meer van deze tijd is, net als de koppeling van oplossingen aan die drie categorieën, aldus Wouters. “We zien dan ook dat er een mismatch is tussen oplossingen en de praktijk waarin veel zelfstandigen naast het sociale veiligheidsnet vallen, omdat ze niet in één van die overzichtelijke hokjes passen.”


De wet DBA, Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties, was de opvolger van de per 1 mei 2016 afgeschafte Verklaring arbeidsrelaties. In plaats van een verklaring kunnen de belangenorganisaties van opdrachtgevers en opdrachtnemers, individuele opdrachtgevers of opdrachtnemers overeenkomsten voorleggen aan de Belastingdienst, die beoordeelt in de overeenkomsten of er sprake is van zelfstandigen of werknemers. “Het komt er dus op neer dat er bewezen moet worden of je een werknemer bent of niet en dat is ontzettend moeilijk.” Meer smaken dan een werkgever, werknemer of ondernemer zijn er niet. De wet DBA wordt ook wel wet debacle genoemd, aldus Wouters. 


Nog altijd wordt er over ‘die arme zzp’er’ gesproken, vertelt Hans Biesheuvel, medeoprichter van ONL voor ondernemers. “Maar zzp’ers zijn mensen die heel bewust hebben gekozen om zelfstandig hun vak te gaan uitvoeren. Daar zou veel meer waardering voor moeten komen. Bovendien moet een zzp’er net zo ‘normaal’ gevonden worden als mensen die in dienstverband werken.”


Veel nieuwe zzp’ers zijn dit niet geworden omdat zij per se zelfstandig wilden worden, maar omdat zij helemaal klaar waren met het oude werkgeverschap, gaat Wouters verder. “Zij hadden het gevoel dat er geen ruimte was waar zij hun autonomie en professionaliteit in kwijt konden. Zo zijn er veel mensen in de zorg en het onderwijs, die het gevoel hadden dat zij niet de juiste kwaliteit konden leveren door de manier waarop zij aan het werk werden gezet door hun werkgever.” 


In deze turbulente tijden is het belangrijk dat de zzp’er zijn liquiditeit op peil heeft, vertelt Biesheuvel. “Met de tozo-regeling (tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers) heeft de politiek een goede tegemoetkoming gedaan naar de zzp’er, maar het liefst zie ik dat de zzp’er zelf uit de crisis kan komen. Kijk bijvoorbeeld goed naar je kosten en bepaal wat je echt moet betalen en wat niet, zo hou je je liquiditeit op peil. Als je nog rekeningen open hebt staan, ga er dan achteraan. Liquiditeit is echt alles op dit moment, dus sluit je ogen daar niet voor. Maar nog veel belangrijker, blijf actief in het onderhouden van contact met klanten en potentiële klanten. Daarnaast is het voor de zzp’ers die zwaar getroffen zijn door de coronacrisis belangrijk dat zij zich om- of bij laten scholen of informatie inwinnen over andere mogelijkheden.”


Voor de toekomst van de zzp’er is het zaak dat alle partijen rond de tafel gaan zitten, besluiten Biesheuvel en Wouters. “Om hen zo voor eens en voor altijd de waardering te geven die zij verdienen. Ik wil dan ook aan alle partijen vragen dit te gaan doen. De zzp’ers zijn een grote groep, die een eerlijke plek verdient in het politiek besluitvormingsproces, waar niet alleen over, maar ook met hen moet worden gepraat.”

Delen

Journalist

Féline van der Linde

Related articles