European Media Partner

Meer groen in het stedelijk gebied

3 vragen aan Joost Verhagen, Directeur Cobra Groeninzicht

Waarom hebben we meer groen nodig in stedelijk gebied?

“Mensen voelen zich gelukkiger en ze ervaren minder stress in een groenere omgeving. Bovendien verbete-ren werkprestaties aanzienlijk. Ook de prestaties van kinderen verbeteren flink als ze in hun directe omgeving in aanraking komen met groen en natuur.”


Wat is het maatschappelijk nut van meer groen in steden?

“In het kader van klimaatverandering is het van groot belang dat steden naar een betere groen verhouding kijken. Soms is er pakweg geen ruimte beschikbaar om meer bomen te planten en dan moet je creatieve oplossingen bedenken. Alles telt mee, de struiken, de vaste planten, het groen tegen de gevel of een dak-tuin.”


Wat kunnen bewoners en gebruikers van een stad zelf doen om bij te dragen aan een groener leefgebied?

“Mensen met een verharde achtertuin of een balkon kunnen dat zoveel mogelijk proberen te vergroenen. Het vergt wat creativiteit maar alle kleine beetjes helpen. Regenwater opvangen, groen realiseren op daken, tegels eruit en planten of klimplanten erin en je dak wit verven. Of je kan een Tetradium daniellii, (bijenboom) plaatsen, die bovendien een fantastische bron van voedsel is voor insecten.”


Delen

Journalist

Sylvana Terlage

Related articles