European Media Partner

Medische technologie moet je stimuleren, niet remmen

De medische technologie schrijdt immer voort en dat biedt allerhande nieuwe mogelijkheden. Zo kunnen deze ontwikkelingen helpen bij betrouwbaardere en snellere diagnostiek en kunnen medische ingrepen vaak efficiënter en minder belastend voor de patiënt plaatsvinden. Ook medische hulpmiddelen en therapieën aan huis worden steeds vaker ingezet. Wat betekent dat voor de patiënten? En welke mogelijkheden en uitdagingen brengt dat met zich mee?

Nieuwe technologieën brengen de zorg tal van mogelijkheden. “Zo draagt big data bij aan het stellen van betere diagnoses en kunnen er op basis hiervan betere behandelplannen worden gemaakt”, stelt Luc Knaven, directeur medische technologie bij de FHI. “Door de ontwikkeling van artificial intelligence komen er steeds meer toepassingen die klinische uitkomsten toegankelijk maken. In feite zien we dat de afstand tussen de technologie en het lichaam afneemt en dat er steeds meer opties op de markt komen waarmee we de gezondheid van de patiënt op afstand kunnen monitoren en meten.”


Zorg op afstand biedt enorme voordelen. “Door patiënten ook buiten een klinische setting op afstand te monitoren, bijvoorbeeld in de thuissituatie, komen afwijkingen of complicaties veel sneller aan het aan het licht dan tijdens een reguliere controle in het ziekenhuis”, vertelt Knaven. “Door het herstel van een patiënt op afstand te monitoren kan de patiënt eerder ontslagen worden uit het ziekenhuis en wordt de zorg ontlast. Ook in de beeldvormende diagnostiek zijn grote stappen gezet. Door technologische innovaties en software ondersteuning kunnen sneller en betrouwbaarder diagnoses worden gesteld. Vaak met een voor de patiënt lagere stralingsbelasting en meer comfort.”


Daarnaast heeft technologie ook de behandelmethoden enorm verbeterd. Knaven: “Waar vroeger vaak ingrijpende operaties uitgevoerd moesten worden is het nu met de inzet van operatierobots of andere technologische innovaties steeds vaker mogelijk dezelfde ingreep uit te voeren door te opereren via kleine sleutelgaatjes in het lichaam. Veel minder belastend waardoor de patiënt ook veel sneller weer naar huis kan.”


Ondanks de vele voordelen van deze vooruitstrevende medische technologie, is er echter ook een flinke uitdaging waar de sector mee geconfronteerd wordt. “Vanuit Brussel is nieuwe productregelgeving voor medische technologie geïntroduceerd, de medical device regulation”, vertelt Knaven. “Het is uiteraard noodzakelijk dat er hoge eisen gesteld worden aan de medische technologie, zodat we zeker zijn dat het veilig is, maar ik denk dat er op sommige onderdelen te veel geëist wordt. De vraag is dan of de technologie en de hulpmiddelen die nu al op de markt zijn ook in voldoende mate beschikbaar blijven. Als het goedkeuringsproces voor een product te kostbaar of te complex is en daardoor het product niet meer rendabel is, bestaat een reële kans dat het product van de markt verdwijnt. Als dat in de komende jaren op te grote schaal gaat gebeuren komt mogelijk de continuïteit van zorg in gevaar.”


Daarnaast ontstaan veel van deze technische innovaties in het mkb, vertelt Knaven. “Daar zit de echte innovatiekracht binnen de sector, maar als de wetgeving voor kleine bedrijven te complex en te kostbaar wordt dan stappen deze bedrijven uit de medische technologie markt. Dat is uiterst zorgelijk, want het gevolg is dat er op termijn voor patiënten minder technologische innovaties beschikbaar komen. Natuurlijk is het enorm belangrijk dat medische technologie veilig is, maar nu dreigt het kind met het badwater te worden weggegooid.”


En dus is er werk aan de winkel voor Brussel en de Nederlandse politiek. “De overheden moeten hier echt op bijsturen om te voorkomen dat innovaties in de medische technologiesector ernstig afgeremd worden”, vertelt Knaven. “Want die innovaties hebben we, zeker in de toekomst, ontzettend hard nodig om de uitdagingen in de zorg aan te kunnen. De inzet van medische technologie draagt bij aan het terugdringen van de zorgkosten omdat patiënten sneller en effectiever behandeld kunnen worden. Dat is hard nodig, want onze samenleving heeft te maken met vergrijzing, waardoor er meer mensen met gezondheidsproblemen zullen komen. Daarnaast is er een groot personeelstekort in de zorg. Technologie kan een belangrijke rol spelen in het bedwingen van die uitdagingen en het beperken van de kosten. In plaats van technologie te remmen door allerlei drempels op te werpen, moeten we het juist stimuleren om ons zorgsysteem draaiende te houden. Medische technologie is nadrukkelijk niet een deel van het probleem maar een deel van de oplossing.”

Delen

Journalist

Marjon Kruize

Related articles