European Media Partner

‘Maatschappelijk verantwoord inkopen vraagt om een andere mindset’

Ook in de supply chain is duurzaamheid aan de orde van de dag. Transparante en duurzame ketens scoren momenteel echter pas 9,6 procent op de Nieuwe Economie Index (NEx). Werk aan de winkel dus.

Transparante en eerlijke ketens zijn van groot belang voor verduurzaming, zo stelt Maria van der Heijden, directeur van MVO Nederland, het grootste duurzame bedrijvennetwerk van Europa. “Om zeker te zijn van duurzame producten moet je weten waar je spullen vandaan komen, en dat betekent dat je je moet verdiepen in je inkoop. Bij wie koop je je spullen? Hoe worden deze gemaakt? Wat zijn de arbeidsomstandigheden voor de mensen die deze spullen maken? Welke impact heeft dit product op het milieu? Echt weten waar je spullen vandaan komen is een enorme uitdaging, maar wel ontzettend belangrijk als we duurzaamheid in de supply chain willen stimuleren.”


Dat vraagt aandacht en tijd, maar zeker ook goed leiderschap. “Maatschappelijk verantwoord inkopen moet onderdeel worden van het beleid van de organisatie”, vertelt Van der Heijden. “Het moet in de criteria omtrent inkopen terugkomen. Zo heeft de overheid jaren geleden al afgesproken enkel nog maatschappelijk verantwoord in te kopen. Dat is al tien procent van de Nederlandse economie en heeft dus een enorme impact. Als je jezelf als bedrijf die criteria oplegt moet je je daar ook gewoon aan houden. Als leider van een organisatie moet je daar dus een duidelijk standpunt in innemen.”


Want maatschappelijk verantwoord inkopen vraagt om een andere mindset binnen bedrijven, stelt Van der Heijden. “Voorheen kochten we echt in op prijs, maar nu ga je andere kwaliteiten zwaarder laten meewegen. En dat hoeft niet eens per se te betekenen dat je duurdere producten moet gaan kopen, immers kan een prijs ook oplopen omdat er bijvoorbeeld veel geld aan marketing wordt besteed, maar het betekent wel dat je de impact van een product mee gaat nemen in je overweging. Veel nadelen van producten worden niet meegenomen in de prijs, denk aan negatieve gezondheidsschade of een negatieve impact op het milieu. Dat moeten we mee gaan nemen in de prijsvorming. In die zin gaan we echt een transitie aan, want voor heel veel bedrijven is dit nog hartstikke nieuw.”


En dat betekent: handen uit de mouwen en aan de slag! “Als bedrijf moet je gewoon beginnen”, stelt Van der Heijden. “Bijvoorbeeld bij je energievoorziening, voedsel of je meubilair en verduurzaam dit. Meubilair zou je bijvoorbeeld heel goed kunnen leasen in plaats van kopen, dan zorg je ervoor dat de leverancier ook na gaat denken over de kwaliteit van het product en de recyclebaarheid hiervan. Het hoeft niet vanaf dag één perfect te zijn, als je maar begint. We kunnen allemaal een stap zetten.”


Uiteindelijk moeten we het namelijk allemaal samen gaan doen, want we hebben er allemaal baat bij. “Dat blijkt nu ook met corona”, vertelt Van der Heijden. “De pandemie leidde tot een enorme economische crisis. Als er geen evenwicht is tussen people, planet en profit dan merkt de economie daar ook de gevolgen van en krijgt deze een klap. De kloof tussen arm en rijk, lage biodiversiteit en smeltende ijskappen hebben allemaal ook een impact op de economie, dus uiteindelijk vaart ook de economie wel bij het welzijn van mensen en de planeet. De pandemie heeft ons daarin echt een spiegel voorgehouden. Zorg, onderwijs, het milieu en de economie hangen allemaal met elkaar samen. Dus duurzaam inkopen is echt voor iedereen van het grootste belang.”


Delen

Journalist

Marjon Kruize

Related articles