European Media Partner

Maak je Cloud veiliger met de juiste cyber security

Tijdens de eerste golf van de coronacrisis bleek de aandacht in eerste instantie uit te gaan naar de transitie van het werken op kantoor naar het thuiswerken. Bedrijven die hun data nog niet in de Cloud hadden staan deden dit om het thuiswerken te kunnen faciliteren. Maar dat betekent dat vele bedrijven nu ervaren dat een volgende stap nodig is: cyber security. 

“Maar dat kost geld en tijd”, vertelt Dirk Maij, Founder en Chief Technology Officer van Onyx Cybersecurity. “En die tijd is er in veel gevallen niet op de systeemafdelingen binnen bedrijven. Die zijn op dit moment zwaar overbelast met het schrijven van thuiswerkprocedures, de migratie naar de Cloud en dan moet de cyber security daar nog bij komen.”


Veel bedrijven denken bijvoorbeeld nog niet aan een Cloud compliance scan. Maij: ”Met deze scan worden de Cloud instellingen continu in de gaten gehouden. Bij een wijziging kan het voorkomen dat Cloud instellingen openstaan, waardoor van buitenaf kan worden ingelogd. En dat wil je te allen tijde zien te voorkomen. De klant is verantwoordelijk voor zijn eigen data, de IT leverancier doet was hij kan maar er is een cybersecurityexpert nodig om regelmatig te testen of de data echt veilig is en waar nodig advies kan geven. Door de coronacrisis zijn mensen (gelukkig) bewuster en scherper wat betreft cyber security maar wordt er tegelijkertijd veel gevraagd van de systeembeheerders. De hardware in de Cloud is het probleem niet, dat wordt door het personeel van de cloudprovider geregeld. Je hoeft dus zelf niet meer bij te houden wanneer een device moet worden vervangen of in de gaten te houden wanneer een harde schijf vol is of kapot. Dat heeft als gevolg dat de rol van systeembeheerder verandert naar een cloudmanager. En de Cloud is een complex systeem dat, met zijn talrijke opties, lastig is om volledig te doorgronden. Het is dus zaak als organisatie daar extra aandacht aan te besteden en tegelijkertijd je medewerkers nog bewuster te maken. En schakel daarbij professionele hulp in waar nodig. Door het thuiswerken is het nog belangrijker geworden om medewerkers bewust te maken van cyberrisico’s, omdat het thuisnetwerk minder veilig is dan op kantoor. Vanuit huis wordt er verbinding gemaakt met de Cloud en als dat niet op een veilige manier gebeurt loopt de organisatie een groot risico met alle gevolgen van dien.”


Delen

Journalist

Related articles