European Media Partner

Maak de smart city zichtbaar voor iedereen

Sinds kort woon ik buiten de stad. Aan het water, met veel ruimte rust en groen om me heen. Een behoorlijk contrast met Amsterdam, waar ik de afgelopen 20 jaar heb gewoond. De stad is altijd in beweging en ontwikkeling. Als stadsbewoner kun je constant nieuwe dingen beleven en ontdekken. Je staat niet dagelijks stil bij wat daar voor nodig is. De onzichtbare netwerken van riolering en elektra, de bevoorrading van winkels, het onderhoud aan wegen en bruggen. De stad is een complex ecosysteem waarin iedereen samenwerkt en voort kan bouwen op elkaars bijdrage.  

Wat dat betreft lijkt de stad op de digitale sector die ik vanuit NLdigital mag vertegenwoordigen. Ik heb het vaak over een digitaal ecosysteem. Ook in onze sector werken diverse bedrijfstakken samen en bouwen ze voort op elkaars innovaties. Telecompartijen zorgen voor een netwerk met steeds meer dekking, capaciteit en snelheid. Hardwarebedrijven zorgen voor bijna exponentiële groei in rekenkracht en opslagcapaciteit. Cloud-leveranciers creëren enorme flexibiliteit en schaalbaarheid. Softwarebedrijven bouwen algoritmes die ons ongekende nieuwe mogelijkheden bieden. En de combinatie van deze technologieën is de drijvende kracht achter de digitale transformatie.


Deze twee ecosystemen – de stad en de digitale sector - ontmoeten elkaar in de smart city. Slimme steden zijn wat dat betreft een logisch gevolg van digitalisering. In de slimme stad wordt de fysieke infrastructuur voorzien van sensors en connectiviteit. Dat levert ons een rijkdom aan data en inzichten op. Uiteindelijk krijgt de stad zo een slimme digitale tweelingbroer waarmee we simulaties kunnen draaien en voorspellingen kunnen doen.


Gaat dat allemaal vanzelf? Absoluut niet. Net als de fysieke stad wordt de slimme stad gevormd door haar inwoners. Geen slimme stad zonder slimme ambtenaren en slimme burgers. Zij bepalen samen hoe de nieuwe mogelijkheden van digitalisering worden benut. Meer duurzaamheid, minder verkeer, veiligere straten: het kán, als gemeente, burgers en bedrijven de handschoen samen oppakken.


Dat begint bij meer kennis over wat een smart city is en hoe het werkt. Het is zonde als digitalisering één van de vele onzichtbare processen in de stad wordt. Innovatie ontstaat vaak door verrassende combinaties en toevallige ontmoetingen. Dus hopelijk dragen de voorbeelden en verhalen in deze publicatie er aan bij om de kansen van de slimme stad een stukje zichtbaarder te maken!


Lotte de Bruijn, 

Directeur NLdigital

Delen

Journalist

Related articles