European Media Partner

Luister naar de behoeften van de werknemers

In drie dagen werkte heel Nederland vanuit huis en gaandeweg dwarrelde het stof neer in onze kantoren. Bedrijven en medewerkers ervaarden dat vooral het typische bureauwerk goed kan doorgaan thuis. Mits alle voorzieningen, zoals een goede laptop en een stabiel wifinetwerk, aanwezig zijn. Het thuiswerken is hiermee een vaste waarde geworden in bedrijven. Toch gaan we langzaam gedeeltelijk terug naar kantoor. Nu wordt duidelijk dat facility management niet meer is wat het was.

“Facility management was ineens top of mind bij aanvang van de coronacrisis”, vertelt Dr. Herman Kok, docent Facility Management aan Wageningen University. “Facility management heeft betrekking op ondersteuning van werk en de werkplekken en tijdens de coronacrisis zagen we dat de directie en HR daarin een stevige rol pakten. HR ontfermde zich over de medewerkers en of ze goed konden thuiswerken. Directie was en is bezig met de toekomst van huisvesting. FM richt zich vooral op een terugkeer naar kantoor. Want hoe faciliteren we een veilige terugkeer volgens de anderhalve-meter-maatregelen? Hoe houd je voldoende afstand en wat doen we nu met de catering en de kantoortuinen?”


De hoogbouw is op dit moment in het geding, gaat Kok verder. “Een gebouw met twaalf of dertien verdiepingen of zelfs nog meer is moeilijk omdat de mensen nu niet allemaal meer op een veilige manier met de lift omhoog kunnen. In een lift kan er immers niet voldoende afstand worden gehouden. Ook de binnenluchtkwaliteit kan problematisch zijn. Hoe kom je nu op tijd op de gewenste verdieping? Om de gebouwen coronaproof te maken wordt er volop samengewerkt door werkgevers en consultancybureaus, onderzoeksbedrijven en leveranciers. Deze tijd is ook voor de wetenschap ontzettend interessant. Om richting te geven aan de nieuwe werkelijkheid zullen we ons moeten baseren op nieuwe feiten en visies. De werkelijkheid met nieuwe ogen bekijken. Meer dan ooit biedt wetenschappelijk onderzoek naar behoeften en impact ten aanzien van de werkomgeving de mogelijkheid om als werkgever nu de juiste dingen te doen.”


In deze nieuwe werk-werkelijkheid zou het een enorme blunder zijn naar de situatie terug te willen gaan zoals die was voor de coronacrisis, aldus Kok. “Zowel thuis als op kantoor moeten medewerkers zich veilig voelen en zijn productiviteit en welzijn belangrijk. Medewerkers moeten zich gehoord voelen. Sommigen hebben grote moeite het thuiswerken, door het isolement en het minder zien van familie en vrienden. Dan is het heel belangrijk dat een werkgever zijn medewerker benadert om te vragen hoe het gaat en waar er nog behoefte aan is.”


Het is duidelijk dat onze huidige werkvorm, een hybride vorm waarin we thuis en op kantoor werken, een vaste waarde zal worden in de toekomst. Zo hebben Twitter en Facebook al aangekondigd dat werknemers voor altijd thuis mogen blijven werken als ze dat willen. Ook werkhubs in de regio worden populair om dicht bij huis samen te werken. Mogelijk dat bedrijven een deel van het vastgoed gaan afgestoten of openstellen voor derden. Daar gaat sowieso een verschuiving plaatsvinden.” 


De verschuiving naar het hybride werken brengt ook een verschuiving in facility management met zich mee, besluit Kok. “Het gebouw zal op een andere manier gebruikt gaan worden en gezonde en schone ruimtes en binnenlucht worden prioriteit, zo niet onderscheidend. Kortom, we zijn terecht gekomen in een experimentele wereld van bedrijfshuisvesting en ondersteunende dienstverlening.”     

Delen

Journalist

Féline van der Linde

Related articles