European Media Partner

Luchtreiniging is tijdens en na de corona van groot belang

Nu de besmettingen weer oplopen en de ziekenhuizen vol raken, ontstaat er een levendige discussie over luchtreiniging en ventilatie. De afgelopen twee jaar is gebleken dat er tijdens de zomermaanden nauwelijks besmettingen zijn en dat deze weer sterk toenemen vanaf de herfst. Na onderzoek van het RIVM is ook vast komen te staan dat 53 procent van alle besmettingen in de thuissituatie ontstaat. Reden te meer om ons hierop te focussen.

De oplossing is bipolaire ionisatie. Virussen en bacteriën kunnen zich niet zomaar verspreiden. Ze kunnen zich alleen verspreiden als ze zich hechten aan deeltjes zoals fijnstof, vluchtige stoffen, tabaksrook, schimmels. Per kubieke centimeter komen er al gauw 5000 vuildeeltjes voor in de lucht. De virussen hechten zich aan deze vuildeeltjes en krijgen daardoor een sterke positieve lading. Ze zweven rond in de ruimte en kunnen makkelijk ingeademd worden. “Waar de meest luchtreinigingsapparaten de lucht door het apparaat trekken om deze met filters te reinigen werkt actieve bipolaire luchtreiniging anders”, vertelt Hans Ploemen, expert luchtreiniging. “De bipolaire ionisatie is luchtreiniging waarbij ionisatie-apparatuur door middel van elektrische spanning negatief geladen ionen produceert en aan de lucht toevoegt. De negatieve ionen hechten zich aan de positieve vervuilde luchtdeeltjes waardoor deze zwaar worden, naar beneden vallen en gedeactiveerd worden. Een uitermate efficiënte luchtreinigingstechniek waarbij het aantal luchtdeeltjes drastisch gereduceerd wordt en het gevaar op besmetting enorm afneemt.”


De binnenlucht in woningen en kantoren en andere grote gebouwen wordt continu vervuild door positief geladen ionen. Buiten de virus en bacteriën overdracht kan een sterk vervuilde lucht klachten veroorzaken als astma, allergie, hart- en vaatziekten, vermoeidheid, misselijkheid, hoofdpijn, benauwdheid en nog veel meer. Normaal gesproken, afhankelijk van de tijd, plaats en weersomstandigheden zitten in één enkele kubieke centimeter 800 ionen met een overschot aan negatieve ionen. Een normale binnen ruimte bevat 200 ionen/kubieke centimeter. Op 2200M hoogte ongeveer 1300 ionen/kubieke centimeter. Mensen die klachten van astma of gevoelige luchtwegen hebben ervaren op plaatsen waar de lucht veel negatieve ionen bevat veel minder klachten. Ook de lucht hoog in de bergen of na onweer bevat over het algemeen veel negatieve ionen en is daardoor veel gezonder. 


Een luchtreiniger is een aanvulling op goede ventilatie. Af en toe een raam openzetten blijft natuurlijk belangrijk, maar in sommige gevallen kan dit niet. “Denk bijvoorbeeld aan hele hoge gebouwen, hotels of ziekenhuizen waar ramen niet altijd open kunnen “, aldus Ploemen. “Naast dat soms een raam niet eens open kan is alleen een raam openzetten gewoonweg niet voldoende. Dat hebben we het afgelopen jaar geweten. Willen we in de toekomst een veilige leef- en werkomgeving kunnen garanderen, dan is  goede luchtreiniging van essentieel belang. Het voorkomen van overdracht van virusdeeltjes en bacteriën kunnen we nooit honderd procent voorkomen. Maar de kans op overdracht kunnen we wel zo klein mogelijk maken.”

Delen

Journalist

Féline van der Linde

Related articles