European Media Partner

Longziekten en de effecten van het coronavirus

Mensen met een longziekte behoren tot de risicogroep en moeten dus uitkijken met het coronavirus. Maar maken zij meer kans dan anderen om het coronavirus op te lopen? Wat zijn de belangrijkste adviezen voor mensen met een longziekte? En wat voor effecten heeft het coronavirus op hen? 

Voor iedereen geldt: volg de maatregelen van de overheid en blijf bij klachten thuis. Daarnaast geldt, ook voor mensen met een longziekte, werk zoveel mogelijk thuis en schud geen handen, nies of hoest in de binnenkant van je elleboog, was je handen regelmatig en gebruik papieren zakdoekjes, aldus de website van het Longfonds. Als longpatiënt loop je niet meer risico dan anderen om het coronavirus op te lopen, maar de kans dat je ernstig ziek wordt bij besmetting is wel groter. Het is dus verstandig om de sociale contacten te beperken om te voorkomen dat je besmet raakt en zorg daarnaast voor een zo goed mogelijke weerstand. Dit kan bijvoorbeeld door thuis te gaan trainen, wanneer nodig longmedicatie te blijven nemen, niet te roken en tijdig actie te ondernemen bij luchtwegklachten. 


Astmapatiënten behoren tot de risicogroep maar tijdens de eerste golf zijn er maar een handvol astmapatiënten met corona opgenomen in het ziekenhuis, aldus het RIVM. Voor veel longartsen opvallend. Het RTL nieuws meldt dat op basis van de gegevens die er nu zijn er geen extra aanwijzingen zijn dat astmapatiënten extra risico lopen op een ernstig verloop van een coronabesmetting. Daarnaast worden in Nederland geen cijfers bijgehouden over hoeveel astmapatiënten corona krijgen, maar er is gedurende de eerste golf een steekproef gehouden onder een tiental ziekenhuizen. En die meldden toen dat er zes à zeven astmapatiënten waren opgenomen op de verpleegafdelingen. Het RIVM meldt verder dat er tot nu (op 30 oktober jl.) 127 mensen met een chronische longaandoening zijn overleden door het coronavirus. Er wordt daarbij niet vertelt of deze mensen astma of een andere longaandoening als COPD hadden. 


De indruk leeft dat astmapatiënten relatief minder vaak in het ziekenhuis worden opgenomen vanwege corona, aldus het RTL nieuws. Ook in andere landen worden dezelfde conclusies getrokken. Zo meldt The New York Times in mei dat ondanks de waarschuwingen dat astmapatiënten een hoger risico zouden lopen, ze ondervertegenwoordigd zijn in de sterftecijfers. 


Momenteel waarschuwt het Longfonds wel voor het feit dat het nog altijd voortwoekerende coronavirus kan leiden tot een nieuwe chronische longziekte. De littekens in de longen veroorzaken een soort longfibrose, maar met een totaal andere oorzaak. Deze nieuwe ziekte heeft ook al een naam namelijk CALD, COVID Associated Lung Disorder. Om te voorkomen dat na genezing van het coronavirus patiënten met onverklaarbare klachten blijven doorlopen, zoals bij de Q-koorts gebeurde, wil het Longfonds mensen met deze langdurige klachten laten registreren en koppelen aan medische zorg en wetenschappelijk onderzoek. Daarvoor is het ‘Coronalongplein’ ontwikkeld, voor mensen met longklachten na besmetting van het coronavirus. Hier kunnen zij informatie vinden, lotgenoten contacteren, hulp zoeken en de concrete vragen die op het platform worden gesteld dienen ook als basis voor het wetenschappelijk onderzoek naar de gevolgen van het coronavirus.

Delen

Journalist

Féline van der Linde

Related articles